Siirry sisältöön

Hoitovelka ja peruspalvelut painopisteinä budjetissa

Viime viikolla valmistuneessa hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2022 luvataan rahaa koronakriisin aiheuttaman hoito- ja palveluvelan purkamiseen. Suomen Psykologiliitto korosti ennen budjettiriihen neuvotteluja perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta sekä hoitotakuuta, joka huomioi myös mielenterveyspalvelut. Lasten ja perheiden palveluja tarkastellaan esityksessä ensimmäistä kertaa lapsibudjetoinnin avulla.

Hoitovelkaa kurotaan umpeen peruspalveluissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun sekä hoitoon pääsyn nopeuttamiseen käytetään EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta 125 miljoonaa euroa. Lisäksi työkykyä tukeviin palveluihin sekä mielenterveyttä ja työkykyä vahvistaviin toimiin kohdennetaan elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta 9 miljoonaa euroa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella jatketaan. Palveluihin kohdennettavaa rahoitus nostetaan 20 miljoonaan euroon vuonna 2022. Lisäksi nuoria tukevien Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen ehdotetaan 3,25 miljoonaa euroa.

Hoitotakuun tiukennus etenee

Budjettiriihessä osoitettiin lisärahaa hoitotakuun toteuttamiseksi. Hoitotakuuta perusterveydenhuollossa tiukennetaan niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Nykyisin tämä määräaika on kolme kuukautta.

Uuden lainsäädännön nopeammasta hoitoon pääsystä on tarkoitus tulla voimaan tämän hallituskauden aikana. Hoitotakuun toteutusta varten vuodelle 2023 tehdään tässä vaiheessa 50 miljoonan euron kehysvaraus jo aiemman julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvän 45 miljoonan euron rahoituksen lisäksi. Siitä milloin hallitus antaa hoitotakuuta koskevan esityksensä linjataan lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Lapsibudjetoinnilla laajempi näkymä lapsiin ja perheisiin

Vuoden 2022 talousarvioesityksessä pilotoidaan lapsibudjetointia. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen lapsiin kohdistuvien määrärahojen ja verotuksen tarkastelua. Vuoden 2022 talousarvioesityksestä suoraan lapsiin tai lapsiperheisiin kohdistuvia määrärahoja on yhteensä noin 7 miljardia euroa. Tästä hieman alle 2,7 miljardia euroa on arvioitu olevan lapsiin kohdistuvaa peruspalvelujen valtionosuutta.

Talousarvioesityksen lapsibudjetointia koskevan pilotin lisäksi ensi vuonna toteutetaan poikkihallinnollinen lapsivaikutusten arviointi osana lapsistrategian toimeenpanoa. Lapsibudjetointi vakiinnutetaan osaksi valtion talousarvioesitystä vuodesta 2023 lähtien.

Aiheeseen liittyvää