Siirry sisältöön

Kansalaisaloite psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta johti lainsäädäntötyön ja koulutusjärjestelmää koskevan selvityksen käynnistämiseen

Eduskunta sai 5.5. päätökseen käsittelyn psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuuteen liittyvästä kansalaisaloitteesta.

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen lainsäädäntötyön käynnistämisestä. Lisäksi valtioneuvosto jatkaa psykoterapeuttikoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskevien vaihtoehtojen selvittämistä ja ryhtyy selvitysten pohjalta pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyössä toimivien henkilöiden riittävä saatavuus sekä palveluiden saatavuus molemmilla kansalliskielillä voidaan turvata.

Kansalaisaloitteesta eduskunnalle mietinnön laatinut sivistysvaliokunta kuitenkin huomautti, ettei koulutuksen maksuttomuus ole sinällään ratkaisu psykoterapeuttipulaan tai psykoterapian saatavuusongelmaan. Mahdollisia lainsäädäntömuutoksia koskevien vaihtoehtojen tarkastelua ei siksi tule rajata yksinomaan koulutuksen maksullisuutta tai maksuttomuutta koskevaan kysymykseen, vaan lisäksi on ratkaistava psykoterapiakoulutuksen asema koulutusjärjestelmässä.

Portaittainen malli psykoterapiakoulutukseen myös Suomessa?

Psykologiliitto on tuonut esille ns. Ruotsin mallin yhtenä psykoterapiakoulutuksen järjestämisvaihtoehtona. Siinä psykoterapiakoulutus jakautuu kahteen tasoon, joista ylempi vastaa käytännössä Suomen psykoterapiakoulutusta. Lisäksi mallissa on kouluttajapsykoterapeutin koulutus vastaavalla tavalla kuin Suomessa. Perustaso antaa valmiudet toteuttaa lyhytinterventioita, joille on suuri tarve perustason mielenterveyspalveluissa. Mallissa perustason pätevyys myönnetään automaattisesti perustutkinnon suorittaneille psykologeille, joiden tutkintoon opinnot sisältyvät. Myös muut soveltuvat ammattiryhmät voivat suorittaa perustason opinnot lisä- tai täydennyskoulutuksena ja siten pätevöityä antamaan lyhytinterventioita. Perustason suorittaminen on edellytyksenä ylemmän tason koulutukseen hakeutumiseen.

Lue lisää kansalaisaloitteen käsittelystä eduskunnan sivuilta

Aiheeseen liittyvää