Siirry sisältöön

Kela-kuntoutuksen tulevaisuuden arviointi sai lisäaikaa

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevien työryhmien työaikaa on jatkettu toukokuun 2021 loppuun asti. Alkuperäinen takaraja oli maaliskuun lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistelemassa kuntoutuksen toimintasuunnitelmaa. STM on asettanut neljä virkamiehistä koostuvaa valmisteluryhmää, joiden tehtävänä on koota tietoa vaihtoehdoista ja selvittää eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Monikanavarahoitus liittyy nykyisellään erityisesti Kelan kuntoutuksiin, jotka työllistävät suuren osan psykologiyrittäjistä.

Psykologiliitto vastustaa Kelan kuntoutustehtävän ja rahoituksen siirtämistä maakunnille. Huolena on, että kuntoutukseen varatut rahat saattavat helposti ohjautua muihin tarpeisiin. Kelan vuosikymmenien osaaminen ja tutkimusperinne kuntoutuksesta olisi myös vaarassa hävitä. 

Kuntoutus ja rahoitus pidettävä Kelassa

Kuntien hankintaosaaminen on nykyiselläänkin hyvin vaihtelevaa, eikä hankintojen siirto hyvinvointialueille paranna tilannetta, kun mitä todennäköisimmin hyvinvointialueiden ensisijaisena tehtävänä on hankkia palvelut mahdollisimman halvalla. Lisäksi kaavailtu sote-uudistus ei tunnista pienten yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitystä sote-palveluiden tuottajina ja alihankkijoina. Vaarana on suurten yritysten hallitseva asema markkinoilla. Psykologien tarjoamia kuntoutuspalveluita eivät kuitenkaan suuret yritykset edes tarjoa siinä mittakaavassa, että nykyiset Kelan kuntoutuspalvelut saataisiin katettua. 

Mikäli kuntoutustehtävät jaettaisiin Kelalta eri hyvinvointialueille, uhkana on ennen kaikkea potilaiden tasa-arvon heikentyminen. Asuinmaakunnan taloudellinen tilanne sekä esimerkiksi syrjäinen sijainti vaikuttaisivat niin, että vaikeammin saatavissa olevat keskeiset lääkinnällisen kuntoutuksen muodot saattaisivat puuttua kokonaan tai korvautua jollakin epätarkoituksenmukaisella hoidolla, kun hyvinvointialueella haetaan säästöjä, tai palveluntarjoajia on vaikea löytää. 

Muutos myös koulutuksen rahoitukseen

Jotta kansalaisten tarvitsemaa kuntoutusta on riittävästi saatavilla, uudistuksia tarvitaan sekä kuntoutuksen järjestämiseen että ammattilaisten koulutuksen rahoittamiseen. Psykologien ja erikoispsykologien osaamista tulisi jatkossa hyödyntää enemmän myös Kelan kuntoutuksen antajina. Psykologien nykyisin maksulliset erikoispsykologikoulutukset, kuten terveyspsykologian, lasten ja nuorten sekä ja neuropsykologian erikoistumiskoulutukset, tulee saattaa valtion rahoituksen piiriin ja opiskelijalle maksuttomiksi.

Hyvinvointialueilla on välttämätöntä olla riittävät omat psykososiaalisen hoidon, psykologivastaanoton ja psykoterapian palvelut. Mikäli sairausvakuutuskorvaukset säilyvät, niiden pitää jatkossa koskea myös psykologin hoito- ja tutkimuskäyntejä.

Lue myös:

Uusi kuntoutuksen toimintasuunnitelma tuo esiin laajan tarpeen psykologien osaamiselle
Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma julkaistiin