Siirry sisältöön

Esittelemme kuntavaaleissa ehdolla olevia Psykologiliiton jäseniä.

Uusia ehdokkaita päivitetään sivuille 10.6.2021 saakka.

Oletko itse ehdolla? Käy täyttämässä tietosi täällä.

Kuntavaaliehdokkaat kunnittain

Asikkala

Terttu Mäkinen
Terttu Mäkinen

Nimi: Terttu Mäkinen

Puolue tai ryhmä: SDP

Ikä: 74 (75 pian)

Ammatti: Psykologi YTT, psykoterapeutti, kliininen neuropsykologi

Koulutus: Psykologian tohtori

Perheeseeni kuuluu: Puoliso

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä

Kunnan tasapainoinen kehittyminen
Lasten ja nuorten psyykkis-sosiaalinen ennalta ehkäisevä rakenteellinen, toiminnallinen ja korjaava työ
Perheiden moninaisuuden ja eri sukupolvien huomioon ottaminen
Asumisen hyvinvointi, terveellisyys ja esteettisyys
Palveluiden ja ihmisten kohtaaminen
Kunnan elinvoimaisuuden ja yhteistyön akselit

Linkki verkkosivuille: asikkalandemarit.fi

Sivun alkuun

Espoo

Hanna Paatero.
Hanna Paatero

Nimi: Hanna Paatero

Puolue tai ryhmä: Vihreät

Ikä: 50

Ammatti: Taideterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja

Koulutus: Psykologian opiskelija HY, Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti (Solution Focused Art), Työnohjaaja, Neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK

Perheeseeni kuuluu: Perheeseeni kuuluu kaksi kouluikäistä lasta ja puoliso.

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Vaalilupaukseni on puolustaa lasten ja nuoren hyvinvointia kaikissa kuntapäätöksissä. Syrjäytymistä ja toivottomuutta on ehkäistävä kaikin voimin. Etsivää nuorisotyötä, nuorten työpajatoimintaa ja nuorisotiloja on syytä lisätä Espoossa. Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja lastensuojeluun täytyy panostaa lisää. Koulukuraattoreiden ja -psykologien määrää on lisättävä kouluissa. Panostamalla oikeassa kohtaa säästämme kustannuksia tulevaisuudessa. Lapsissamme ja nuorissamme on tulevaisuus.

Mielenterveys on jokaisen perusoikeus. Kunnan on tarjottava riittävästi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja niihin on päästävä viiveettä. Lyhytterapiaa ja psykososiaalisia hoitoja on oltava tarjolla kattavasti myös perusterveydenhoidossa.

Lupaan puolustaa taiteen ja kulttuurin asemaa Espoossa. Ymmärrän taiteen ja kulttuurin merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Sekä taiteen harrastamista että taiteen ammattilaisia on tuettava riittävästi myös kunnan taholta.

Kerstin Persson.
Kerstin Persson

Nimi: Kerstin Persson

Puolue tai ryhmä: RKP

Ikä: 70

Ammatti: Psyk.maist., psykoterpaeutti, erityisopettaja, artesaani

Perheeseesi kuuluu: aikuinen lapsi perheineen

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Oikeudenmukaisuus & luovuus

Linkki verkkosivulle: FB: Linneasiksak

Sivun alkuun

Helsinki

Leea Halmetoja.
Leea Halmetoja

Nimi: Leea Halmetoja

Puolue tai ryhmä: SDP

Ikä: 58

Ammatti: Psykologi, psykoterapeutti

Koulutus: Psykologian maisteri, Dipl.Psych.

Perheeseeni kuuluu: Perheellinen

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Julkisten, laadukkaiden sotepalvelujen turvaaminen, ilmastonmuutoksen torjunta, koulutuksen puolustaminen, lähiluonnon suojelu, eriarvoistumiseen johtavien rakenteiden purkaminen Helsingissä

Anna Vuorjoki.
Anna Vuorjoki

Nimi: Anna Vuorjoki

Puolue tai ryhmä: Vasemmistoliitto

Ikä: 44

Ammatti: Koulupsykologi

Koulutus: Psykologian maisteri

Perheeseeni kuuluu: Helmikuussa syntynyt esikoiseni

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä:

 1. Mielenterveyspalvelut kuntoon
  • Mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua helposti, riittävästi ja oikeaan aikaan. Päiväkodeissa, koulussa ja lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää tukea psyykkistä kasvua, jotta voidaan ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmien syntymistä.
 2. Koulusta reilut eväät elämään
  • Koulussa jokaisen lapsen pitää saada itselleen sopivaa tukea ja opetusta riippumatta oppimisedellytyksistä, sairauksista tai vammaisuudesta, kotitaustasta, etnisestä taustasta, äidinkielestä tai muista eroista.
 3. Perheiden moninaisuus tunnustettava
  • Kaikissa kaupungin palveluissa pitää ottaa huomioon perheiden monimuotoisuus: esimerkiksi sateenkaariperheet, yksinhuoltajaperheet, uusperheet ja yksin asuvat.
 4. Helsinki hiilineutraaliksi
  • Ilmastokriisi pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja hiilineutraaliutta tavoitella kunnianhimoisesti.

Linkki verkkosivulle: https://www.annavuorjoki.fi

Sivun alkuun

Hämeenkyrö

Päivi Hiltunen.
Päivi Hiltunen

Nimi: Päivi Hiltunen

Puolue tai ryhmä: Suomen Keskusta

Ikä: 53

Ammatti: Perheneuvonnan vastaava psykologi, psykoterapeutti

Koulutus: PsM

Perheeseeni kuuluu: Mies, kaksi aikuista tytärtä ja kaksi kissaa

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä:Minulla on 12 v kunnanvaltuustoa ja kunnanhallitusta takana eli olen ehdolla neljännelle kaudelle. Tärkeätä edelleen: Perheiden ja kuntalaisen hyvinvointi, Hyvät peruspalvelut läheltä kaikenikäisille. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa. Huolenpito puhtaasta luonnosta ja ympäristöstä (olemme Hinku-kunta). Hyvä taloudenpito ja elinvoimaisuuden lisääminen vastuullisella kuntapolitiikalla ja yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.

Sivun alkuun

Jyväskylä

Katri Ruth.
Katri Ruth

Nimi: Katri Ruth

Puolue tai ryhmä: Suomen Keskusta rp.

Ikä: 47

Ammatti: Opintopsykologi

Koulutus: PsM, työnohjaaja STORY.

Perheeseeni kuuluu: Elämänkumppani ja hänen lapsensa.

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Lähdin ehdokkaaksi, koska psykologista tietoa ja ymmärrystä tarvitaan kuntapolitiikkaan. Lähtökohtani valtuustotyöskentelyyn on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja yhteistyötä päätösten valmisteluun.

Teemat, joiden puolesta teen töitä valtuutettuna:

 1. Hyvinvoivista ihmisistä syntyy energinen Jyväskylä. Mielenterveyden edistäminen ja peruspalvelut tulee olla päätöksenteossa etusijalla. Sote-uudistuksen jälkeen tulee kuntien vastuu painottumaan ennaltaehkäiseviin toimiin. Mielestäni psykologien ammattitaitoa tulee hyödyntää hyvinvointia edistävien toimien kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 2. Kestävien ratkaisujen elinkeinoja tulevaisuuden Jyväskylään. Salola Wind Park tuulivoimahanke ja Mawsonin kullan etsintä Päijänteen rannalla ovat Jyväskylälle haitaksi. ”Hyvinvointia luonnosta” ja kiertotalouden edistäminen ovat pääviestini elinkeinoelämän kehittämiselle.
 3. Kaupunkilainen voi asua maalla. Kaupunkisuunnittelussa tulee tunnistaa etätyön yleistymisen mahdollisuudet ja lisätä asumiseen vaihtoehtoja. Samat ihmiset käyttävät palveluja keskustassa, taajamissa ja kylissä. Niitä ei tule laittaa vastakkain, vaan monipuolisuus on Jyväskylän vetovoimatekijä.

Linkki verkkosivulle: https://www.katriruth.fi/

Katri Savolainen
Katri Savolainen

Nimi: Katri Savolainen

Puolue tai ryhmä: Vihreät

Ikä: 37

Ammatti: Psykologi, ympäristöpsykologian tutkija

Koulutus: Psykologian tohtori

Perheeseeni kuuluu: Kolme lasta ja mies

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Olen ehdolla Jyväskylän kuntavaaleissa sillä,

 1. Haluan varmistaa, että Jyväskylässä siirrytään suunnitelmista käytännön toimiin lähiluonnon säilyttämiseksi, biodiversiteettikriisin hidastamiseksi ja hiilineutraalius 2030 tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteenani on ekologisesti kestävän Jyväskylän rakentaminen.
 2. Aion varmistaa, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa kunta hoitaa perustehtävänsä hyvin ja peruspalvelut on järjestetty toimivasti ja laadukkaasti, kaikkien ikäryhmien osalta. Tämä on erityisen tärkeää, sillä vain riittävillä resursseilla, sosiaali-, terveys-, kasvatus-, hoito- ja opetusalan henkilöstö voi tuottaa laadukkaita palveluita ja jaksaa vaativassa työssä. Laadukkaasti tuotetut perhepalvelut helpottavat myös työn ja perheen yhdistämistä. Minulle on tärkeää, että kunnan palveluita kehitetään tutkittuun tietoon perustuen.
 3. Halua kehittää Jyväskylän elinvoimaisuutta. Minulle on tärkeää, että Jyväskylässä on tarjolla monipuolisesti kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa. Tämän lisäksi aion tehdä toimia, joilla paranetaan Jyväskylän elinvoimaisuutta myös yritysten ja työnteon näkökulmasta. Haluankin siis kehittää rakenteita ja palveluita, joilla mm. lisätään uusien yritysten sijoittumista Jyväskylään, tuetaan aloittelevia pienyrittäjiä ja vahvistetaan oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Työ luo hyvinvointia työntekijälle ja taloudellisen pohjan kunnan palveluille.

Linkki verkkosivuille: https://www.katrisavolainen.fi/

Sivun alkuun

Korsholm

Björn Öst

Nimi: Björn Öst

Puolue tai ryhmä: Kristdemokraterna

Ikä: 58

Ammatti: Psykolog

Koulutus: Psykologie magister, psykoterapeut

Perheeseeni kuuluu: Fru och tre vuxna barn

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Jag vill arbeta för barnfamiljernas välmående i kommunen. Vill arbeta med vård, utbildning och stöd frågor.

Sivun alkuun

Kuopio

Aarni Mustonen
Aarni Mustonen

Nimi: Aarni Mustonen

Puolue tai ryhmä: Vihreät

Ikä: 39

Ammatti: psykologi Kuopion kaupungin toisen asteen opiskeluhuollossa

Koulutus: Psykologian maisteri (Jyväskylän yliopisto 2008)

Perheeseeni kuuluu: Vaimoni

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Haluan ajaa laajalti monia asioita, jotka edistävät ihmisen hyvinvointia. Näihin kuuluvat niin lähiluonto, harrastus- ja vaikuttamismahdollisuudet kuin perheiden tukeminen ja laadukkaat hyvinvointipalvelut. Palveluissa haluan edistää ennaltaehkäisyä ja matalan kynnyksen avunsaantimahdollisuuksia. Psykologien rooli on tuotava mukaan tai sitä lisättävä useissa palveluissa, muun muassa neuvoloissa, lastensuojelussa ja terveyskeskuksissa. Kaupungin työntekijöiden hyvinvointiin on myös tärkeää panostaa esimerkiksi pitämällä heidän kuormituksensa kohtalaisena riittävällä resursoinnilla.

Linkki verkkosivuille: https://www.aarnimustonen.fi

Sivun alkuun

Kurikka

Erja Kivineva.
Erja Kivineva

Nimi: Erja Kivineva

Puolue tai ryhmä: Kansallinen kokoomus

Ikä: 57

Ammatti: Johtava psykologi

Koulutus: kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Perheeseesi kuuluu: puoliso ja kaksi aikuista lasta

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä:

 • opiskeluhuollon vahvistaminen perusopetuksessa, mutta erityisesti 2. asteella
 • monimuotoisen ja joustavan varhaisen tuen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
 • turvallinen, terveellinen ja puhdas elin- koulu- ja työympäristö
 • lapsi- ja terveysvaikuttavuuden arviointi kaikessa päätöksenteossa
 • lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Linkki verkkosivulle: https://www.erjakivineva.fi/

Sivun alkuun

Lohja

Iiro Jääskeläinen.
Iiro Jääskeläinen

Nimi: Iiro Jääskeläinen

Puolue tai ryhmä: SDP

Ikä: 48

Ammatti: Professori

Koulutus: Psykologian tohtori

Perheeseeni kuuluu: Vaimo, kaksi aikuista lasta ja yksi lukioikään tulossa oleva lapsi

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Kolme keskeisintä vaaliteemaani ovat inhimillisyys, hyvät laadukkaat palvelut ja ympäristö. Verkkosivuiltani löytyvät näiden teemojen tarkemmat kuvaukset.

Linkki verkkosivuille: https://iirojaaskelainen.net

Sivun alkuun

Nokia

Niina Melkko.
Niina Melkko

Nimi: Niina Melkko

Puolue tai ryhmä: Vihreä liitto

Ikä: 47

Ammatti: Psykologi, psykoterapeutti

Koulutus: PsM, psykoterapeutti 

Perheeseeni kuuluu: Puoliso, kaksi peruskoululaista ja koira

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Vihreämpi Nokia tarkoittaa vahvempaa yhdenvertaisuuden ja turvallisuudentunnetta kasvussa ja hyvinvoinnissa. Laadukkaasta varhaiskasvatuksestamme ja koulutuksestamme ei voi säästää enää senttiäkään. Vahvistusta vaatii nyt erityisesti psykosiaalinen tuki, terveydenhoito ja hoiva – kaiken ikäisille. Upea lähiluontomme on hyvinvointimme kulmakivi. Myös taloudenpidon sekä yrittäjyyden tulee perustua yhä kestävämmälle kehitykselle. 

Linkki verkkosivulle: @kaupunginvaltuutettuniinamelkko www.niinamelkko.fi

Sivun alkuun

Nykarleby

Sofia Hedman.
Sofia Hedman

Nimi: Sofia Hedman

Puolue tai ryhmä: SFP

Ikä: 48

Ammatti: Skolpsykolog

Koulutus: Psykologie Magister

Perheeseeni kuuluu: Min man Jan-Ole och barnen Axel (21 år), Alma (18 år) och Max (9år)

Linkki verkkosivulle: https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/sofia-hedman/

Sivun alkuun

Petäjävesi

Nina Hirsiaho
Nina Hirsiaho

Nimi: Nina Hirsiaho

Puolue tai ryhmä: Vihreä Liitto r.p.

Ikä: 50

Ammatti: Ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi

Koulutus: PsM. European Master’s in Sports and Exercise Psychology

Perheeseeni kuuluu: Lapsieni ohella lemmikit

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Hyvinvointi edellä, lähipalvelut turvaamalla.

 • Terveydenhuolto: terveysaseman, neuvolan, hammashuollon palvelut omasta kunnasta
 • Koulutus: toisen asteen opiskelumahdollisuus omassa kunnassa. Monipuolinen opintotarjonta vapaan sivistystoimen tarjoamana
 • Työskentelyn edistäminen, esim. työmatkakulkeutumiset julkisilla tai mahdollisimman hiilineutraalisti mm. biokaasulla käyvien yksityisautojen avulla
 • Etätyöjärjestelyjen mahdollisuus
 • Syrjimättömät harrastusmahdollisuudet
 • Lähiluonnon kunnioitus mm. lähimetsiä ja -rantoja esim. kaivaustoiminnoilta suojellen

Linkki verkkosivuille: https://www.facebook.com/ninahirsiaho2021.vihreat , www.vihreakeurusseutu.fi/ninahirsiaho ja https://m.youtube.com/watch?v=K8J5tvsLvUk&feature=youtu.be

Sivun alkuun

Porvoo

Anu Harjumaaskola
Anu Harjumaaskola

Nimi: Anu Harjumaaskola

Puolue tai ryhmä: Vihreät – De Gröna

Ikä: 57

Ammatti: Työterveyspsykologi, työnohjaaja, työyhteisökonsultti

Koulutus: PsM

Perheeseeni kuuluu: Puoliso ja aikuiset lapset perheineen

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä:  

 • Vaaliteema: Luottamushenkilönä minulle tärkeintä on ottaa huomioon päätösten ylisukupolviset vaikutukset. Suojelen luontoa ja ihmisluontoa.
 • Keskeiset tavoitteet: Seuraavalla valtuustokaudella Porvoossa tulee rohkeasti edistää kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita sekä luoda toimivat psykososiaalisen tuen toimintamallit kaikenikäisille. Myös mielenterveyspalvelujen koordinoiminen kunnan ja maakunnan välillä on akuuttia. Kunnan palvelutuotantoa ja -prosesseja tulee kehittää ja kaupungin henkilöstön työkykyä vahvistaa. Kestävälle yritystoiminnalle tulee luoda edellytyksiä ja ottaa luovat keinot käyttöön työttömien työllistämiseksi. Tämä tasapainottaa kuntataloutta, mutta ennen kaikkea synnyttää inhimillistä hyvinvointia. Lisäksi päätöksenteon avoimuutta tulee lisätä sekä ojentaa käsi koronakriisin vuoksi ahtaalle joutuneelle kulttuuriväelle.

Linkki verkkosivulle: https://www.porvoonvihreat.fi/kuntavaalit-2021-kommunalval-2021/

Nikolaj von Veh
Nikolaj von Veh

Nimi: Nikolaj von Veh

Puolue tai ryhmä: RKP

Ikä: 37

Ammatti: Koulupsykologi

Koulutus: Psykologian maisteri

Perheeseeni kuuluu: Avopuoliso

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä:                 

Mental hälsa i fokus.

Lasten ja nuorten hyvinvointi.

Tasa-arvo ja osallistaminen.

Linkki verkkosivulle: https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/von-veh-nikolaj/

Sivun alkuun

Raasepori – Raseborg

Tor-Erik Söderholm.
Tor-Erik Söderholm

Nimi: Tor-Erik Söderholm

Puolue tai ryhmä: Vänsterförbundet Vasemmistoliitto

Ikä: 69 år/vuotta

Ammatti: psykolog, psykoterapeut / psykologi, psykoterapeutti

Koulutus: FM, psykoterapeut, handledare / FM, psykoterapeutti, työnohjaaja

Perheeseeni kuuluu: fru, son i skolåldern och två vuxna barn, tre barnbarn / vaimo kouluikäinen poika ja kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Utveckla social- och hälsovården lett enligt samhälleliga behov, beakta människan som helhet och garantera också mentalvården. Vård skall basera sig på kunskap, dialog och respekt.
Kommuncentra skall utvecklas dynamiskt och jämlikt. Gällande skola är både närhet och specialkunnande viktigt. Skolpsykologen hör till skolan.
Natur och kulturliv är Raseborgs styrkor. Satsa på detta.
Hållbara miljöbeslut är också en kommunpolitisk prioritet. Satsa på naturskydd, miljöinformation, kollektivtrafik och lättrafikleder

Sosiaali- ja terveydenhoitoa tulee kehittää yhteiskunnan tarpeista, huomioida ihminen kokonaisuutena ja taata myös mielenterveystyö.Hoidon pitää lähteä tiedosta, vuorovaikutuksesta jakunnioituksesta.
Kuntakekusten tulee kehittyä dynaamisesti ja tasapuolisesti. Koskien koulua sekä läheisyys että erityisosaaminen ovat tärkeitä. Koulupsykologi kuuluu kouluun.
Luonto ja kulttuurielämä ovat Raaseporin vahvuuksia. Tätä tulee tukea. Kestävät ympäristöpäätökset ovat kunnan prioriteettiasioita. Panostetaan luonnonsuojeluun, ympäristötietoon, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väyliin.

Linkki verkkosivuille: Facebooksidan är öppen för allmänheten, Facebooksivuni on julkinen

Aija Takala.
Aija Takala

Nimi: Aija Takala

Puolue tai ryhmä: Vihreät – De gröna

Ikä: 63

Ammatti: Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja

Koulutus: FM

Perheeseeni kuuluu: Aviomies ja 3 kolme aikuista lasta

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen ja huomioonottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa. Luontoarvot, koulutus ja sote-palvelut ovat erityisen lähellä sydäntä.

Linkki verkkosivulle: Facebook

Sivun alkuun

Rantasalmi

Marja Riitta Linnaranta
Marja Riitta Linnaranta

Nimi: Marja Riitta Linnaranta

Puolue tai ryhmä: KD

Ammatti: Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja

Koulutus: PsM, kognitiivisen psykoterapian ja perhe- ja taideterapian koulutukset

Perheeseeni kuuluu: Mies ja kaksi poikaa perheineen

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Keskeiset tavoitteeni ovat:

 • hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen kaiken ikäisille, elämänkaaren eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa eläville kuntalaisille osana kunnan strategiaa hyvinvoinnin ja mielenterveyden editämiseksi, mikä tarkoittaa matalan kynnyksen terveysneuvontapalveluja kaiken ikäisille ja mm. varhaista lyhytpsykoterapia-apua
 • turvallinen, kehittävä ja jaksamista edistävä oppimisympäristö esikoulu- ja kouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen
 • jaksamista ja työterveyttä edistävien olosuhteiden mahdollistaminen työntekijöille ja yrittäjille ja koronan negatiiviste seurausten lieventäminen
 • koronan perheille aiheuttamien hyvinvointia heikentävien seurausten lieventäminen perus- ja erikoistason palvelujen avulla

Sivun alkuun

Salo

Maria Karp.
Maria Karp

Nimi: Maria Karp

Puolue tai ryhmä: Vihreät

Ikä: 37

Ammatti: Psykologi

Koulutus: Psykologian maisteri

Perheeseeni kuuluu: Puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Minulle tärkeitä asioita ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen. Haluan edistää yhteiskuntaa, jossa kaikenikäisen ihmiset voivat hyvin. Hyvinvointia luovat esimerkiksi yhteisöllisyys ja vertaistuki, työelämän inhimillisyys sekä kuntalaisten mahdollisuudet liikkua ja olla luonnossa. Uskon, että hyviä päätöksiä tehdään vain aidosti yhdessä pohtien, välttäen omiin poteroihin jumiutumista.

Sivun alkuun

Sastamala

Riitta Ylikomi
Riitta Ylikomi

Nimi: Riitta Ylikomi

Puolue tai ryhmä: Vihreät (sit.)

Ikä: 55 v.

Ammatti: Psykologi, yrittäjä

Koulutus: työnohjaaja (STOry, FONOD), psykoterapeutti VET

Perheeseeni kuuluu: aviopuoliso, kaksi lasta, koira ja hevonen

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Ihmisen hyvinvointi ja luonnon hyvinvointi kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Molempien näkökulmien tulee olla esillä kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa. Luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytettävä. Paikallisilla päätöksillä kunnissa on suuri merkitys monimuotoisuuden kannalta.

Linkki verkkosivullewww.traumacon.fi

Sivun alkuun

Sipoo

Suvi Kerttula

Nimi: Suvi Kerttula

Puolue tai ryhmä: Feministinen puolue

Ikä: 44

Ammatti: Psykologi

Koulutus: Psykologian maisteri

Perheeseeni kuuluu: Itseni lisäksi perheeseeni kuuluu kouluikäinen lapsi.

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Haluan sillanrakentajaksi mm. sosiaali- ja terveystoimen sisälle ja välille, helpottamaan kommunikaatiota, tuomaan psykologista tietoa ja yksilöllisyyden ymmärtämistä. Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja elämän kunnioittaminen. Lähellä sydäntäni on mm. asunnottomien ja asunnon tarpeessa olevien auttaminen sekä kestävä kehitys.

Sivun alkuun

Tampere

Terhi Ala-Keturi
Terhi Ala-Keturi

Nimi: Terhi Ala-Keturi

Puolue tai ryhmä: Suomen Keskusta

Ikä: 28

Ammatti: koulupsykologi

Koulutus:     PsM

Perheeseeni kuuluu: avopuoliso

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Olen koulupsykologi toimeliaan Tampereen asialla. Erityisen tärkeänä pidän opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden roolia koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit kuuluvat kouluihin eli sivistystoimeen, eivät soteen! Sivistyksen lisäksi minulle tärkeitä asioita ovat työllisyys, toimeentulo, yrittäjyys, yhdenvertaisuus ja yleinen toimeliaisuus. Näitä kaikkia pyrin edistämään Tampereella, mikäli tulen valituksi valtuustoon.

Teema 1: Toimelias Tampere

Panostuksia yleiseen toimeliaisuuteen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Lisäksi ehdoton ei ruuhkamaksuille, sillä työssäkäyntiä tulee helpottaa, ei vaikeuttaa.

Teema 2: Vetovoimainen Tampere

Uusien asukkaiden houkuttelu sekä Tampereen ja samalla koko Pirkanmaan vetovoimaisuuden kasvattaminen. Tampereesta Suomen toiseksi suurin kaupunki – tavoite on kunnianhimoinen, mutta sellaisia niiden pitää ollakin!

Teema 3: Palveleva Tampere

Vetovoiman lisäksi tarvitaan pitovoimaa, eli panostuksia sivistys- ja kulttuuripalveluihin sekä lasten ja perheiden palveluihin. Esimerkiksi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden tulee jatkossakin olla osa sivistystoimea. Kyseiset palvelut eivät ole sote- vaan hyte-palveluita, eli osa kaupungin ydintehtävää: hyvinvoinnin edistämistä.

Linkki verkkosivulle: https://mielenterhiys.com

Samuli Kangaslampi
Samuli Kangaslampi

Nimi: Samuli Kangaslampi

Puolue tai ryhmä: Piraattipuolue

Ikä: 36

Ammatti: Tutkija

Koulutus: Psykologian tohtori

Perheeseeni kuuluu: Puoliso

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Tavoitteeni on entistä avoimempi, vapaampi ja ehkä vähän villimpikin Tampere. Kehittyvä, kokeileva, elävä kaupunki. Tampere, jossa jokainen kuntalainen saa elää sellaista elämää kuin haluaa, rauhassa ja turvassa, saaden tukea sitä tarvitessaan. Tampere, jossa yhteisistä asioista päätetään avoimesti ja faktapohjaisesti keskustellen, kuntalaisia jatkuvasti kuullen.

Linkki verkkosivulle: https://kangaslampi.net

Kukka Kunnari
Kukka Kunnari

Nimi: Kukka Kunnari

Puolue tai ryhmä: Vasemmistoliitto

Ikä: 30 (02.03.2021 alkaen 31)

Ammatti: Koulupsykologi

Koulutus: Psykologi, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Perheeseeni kuuluu: Kaksi kumppania, yksi biologinen ja kaksi bonuslasta sekä Musti-koira

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Mielitekoja – Tampere, jossa jokainen mieli voi hyvin.

Tahdon Tampereen, jossa on helppo hengittää. Tahdon kaupungin, jossa niin elämäntilanteesta kuin paikastakin pääsee vaivatta toiseen, jossa avun saamiseen voi aina luottaa ja jossa ilma on aina puhdasta. Tahdon, että jokaisella tamperelaisella on varallisuudestaan riippumatta arvokas olo.

Mielen hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää voida luottaa tulevaisuuteen. Siksi kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa. Olen ehdolla toista kertaa, kuluneesta kaudesta viisastuneena ja valmiina oppimaan uutta.

Linkki verkkosivuille: www.kukkakunnari.fi

Wille Luosa.
Wille Luosa

Nimi: Wille Luosa

Puolue tai ryhmä: Vasemmistoliitto

Ikä: 25

Ammatti: Opiskelija

Koulutus: PsK

Perheeseeni kuuluu: Avopuoliso

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Keskeiset vaaliteemani ovat eläinten oikeudet, nuorten mielenterveys ja tasa-arvo. Ekologisesti ja eettisesti kestävä Tampere panostaa julkisiin palveluihin, syrjivien rakenteiden purkamiseen ja huomioimalla päätöksenteossaan myös eläimet.

Linkki verkkosivulle: https://willeluosa.fi/

Janna Maula.
Janna Maula

Nimi: Janna Maula

Puolue tai ryhmä: Vihreät

Ikä: 51

Ammatti: Asiakaspalvelukoordinaattori

Koulutus: PsM, YTM

Perheeseeni kuuluu: Avopuoliso

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Yhdenvertainen ja kaikille, mutta erityisesti ikäihmisille, soveltuva esteetön, sekeä ja helposti käsitettävä kaupunkiympäristö sekä kaikille käyttäjäryhmille toimivat ja saavutettavat palvelut.

Ikäystävällinen Tampere.

Linkki verkkosivuille: https://www.facebook.com/fingin.fi

Sivun alkuun

Turku

Inari Harjuniemi
Inari Harjuniemi

Nimi: Inari Harjuniemi

Puolue tai ryhmä: Vihreät

Ammatti: Projektitutkija

Koulutus: Psykologian maisteri

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Tutkin tällä hetkellä työkseni yhteisöinterventioiden implementointia koulun kontekstissa: sitä miten kiusaamisen vastaiset toimenpiteet saataisiin sujuvammin osaksi kouluyhteisöä. Kuntavaaleissa keskisimmät teemani ovat:

 1. Resurssien lisääminen koulutuksen ja terveydenhuollon peruspalveluihin sekä erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja mielenterveystyöhön panostaminen.
 2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen parantamalla kaupungin julkista liikennettä ja huomioimalla ilmastokysymykset osana kaikkea päätöksentekoa.
 3. Vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen kuntalaisille erilaisten osallistavien menetelmien avulla, niin että ihmisillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin omaa asuinympäristöään koskevassa päätöksenteossa.

Linkki verkkosivuille: https://www.inariharjuniemi.com/

Mira Karrasch
Mira Karrasch

Nimi: Mira Karrasch

Puolue tai ryhmä: RKP

Ikä: 50

Ammatti: Yliopistonlehtori

Koulutus: Neuropsykologian dosentti ja erikoispsykologi

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Iäkkäiden palveluja on kehitettävä.
Maahanmuuttajien integraatioedellytysten kohentaminen.
Tieteellisen tiedon huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.

Ida-Maria Sola
Ida-Maria Sola

Nimi: Ida-Maria Sola

Puolue tai ryhmä: RKP

Ikä: 26

Ammatti: Psykologi, Turun kaupungin psykologiyksikkö

Koulutus: PsM

Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä:                 

HYVINVOIVAT ASUKKAAT

Turkulaisilla on oikeus voida hyvin ja saada laadukasta hoitoa oikeaan aikaan. Juuri nyt hyvinvointitoimiala on erittäin suuren paineen alla. Kaupungin asukkaat jonottavat hoitoon pitkään ja henkilökunta on ylikuormittunut. Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat työrauhaa; parempia tiloja, lisää henkilökuntaa sekä joustavampaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.

URHEILU JA LIIKUNTA

Turku on tulevaisuudessa pyöräily-ystävällinen kaupunki. Turussa pitää olla helppoa liikkua ja pitää itsestään huolta. Liikuntapaikat, luontopolut sekä uimapaikat ovat lähellä ja hyvin hoidettuja. Liikunta ennaltaehkäisee sekä fyysisiä että psyykkisiä ongelmia, ja hyvinvoivat asukkaat jaksavat paremmin pitää itsestään huolta. Jos turkulaiset liikkuvat ja urheilevat terveydenhuollon lasku on myös pienempi.

HYVIN HOIDETTU TALOUS

Terveyspalveluihin panostaminen ei sulje pois vastuullisesti hoidettua taloutta. Talouskuri on sitä, että kaupungin asukkaat saavat hyvää hoitoa oikeaan aikaan. Hyvinvoiva ihminen jaksaa myös käydä töissä ja maksaa veroja. Kaupungin tulee myös tehdä työtä sen eteen, että opiskelijat haluvavat ja pystyvät jäämään Turkuun töihin. Juuri nyt moni nuori aikuinen muuttaa Pääkaupunkiseudulle työn perässä.

Linkki verkkosivulle: https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/ida-maria-sola/

Sivun alkuun