Siirry sisältöön

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien työryhmä keskittyy seuraaviin asioihin:

  • selkeyttää ja kuvaa psykologin roolia TE-palveluissa ja kuntien työllisyyspalveluissa
  • seuraa ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien alueellista saatavuutta
  • mallintaa ja jakaa toimivia psykologityön työkäytäntöjä
  • kerää keskitetysti tietoa ajankohtaisista sovellusalan kehittämishankkeista
  • seuraa sovellusalan psykologien rekrytointiin liittyviä vaikeuksia
  • osallistuu henkilöstökoulutuksen ja psykologityön kehittämisen suunnitteluun yhteistyössä Kehan kehittämisasiantuntijoiden ja TEM:n asiantuntijoiden kanssa
  • toimii tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen sovellusalan psykologien verkoston kanssa vaikuttaen mm. kansallisten ohjauskäytänteiden selkeyttämiseen
  • antaa lausuntoja liiton pyytämiin lakiesityksiin, selontekoihin ym. asiantuntija-arvioihin
  • osallistuu kannanottojen ja neuvottelupäivien järjestämiseen
  • lisää psykologisen ammatinvalinta- ja uraohjauksen näkyvyyttä yhteiskunnassa

Jäsenet

Sari Lehikoinen
Uusimaa
sari.lehikoinen@te-toimisto@fi

Eeva Tanskanen
Pohjois-Pohjanmaa
eeva.tanskanen@te-toimisto.fi

Nina Hirsiaho
Keski-Suomi
nibihirs@gmail.com

Tanja Josefsson
Pirkanmaa
tanja.josefsson1@tampere.fi