Siirry sisältöön

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien työryhmä keskittyy seuraaviin asioihin:

  • selkiyttää ja kuvaa psykologipalvelun roolia TE-palveluissa 
  • seuraa työhallinnon psykologipalvelun saatavuutta alueellisesti
  • mallintaa ja jakaa toimivia psykologityön työkäytäntöjä
  • kerää keskitetysti tietoa ajankohtaisista työhallinnon kehittämishankkeista 
  • selvittää ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien rekrytointiin liittyviä vaikeuksia
  • kartoittaa henkilöstökoulutuksen riittävyyttä ja osallistuu psykologityön kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä Kehan kehittämisasiantuntijoiden ja TEM:n asiantuntijoiden kanssa
  • selvittää ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien työssä jaksamista

Jäsenet

Sari Lehikoinen

Eeva Tanskanen

Nina Hirsiaho

Tanja Josefsson