Siirry sisältöön

Ammatilliset työryhmät

Ammatillisten työryhmien ohjesäännöt ja toimintakäytännöt

Tältä sivustolta löydätte työryhmän toiminnan kannalta tärkeät tiedot ja ohjesäännöt sekä tarvittavat lomakkeet ja materiaalit. Jokaisen työryhmän jäsenen …

Aikuisten mielenterveystyön psykologien ammatillinen työryhmä

Aikuisten mielenterveystyön psykologien ammatillinen työryhmä seuraa mielenterveyteen liittyviä asioita ja tekee niihin liittyviä aloitteita ja selvityksiä. Työryhmän tavoitteena …

Ammatillisten työryhmien käyttöön tarkoitetut materiaalit

Tältä sivulta löydät ammatillisten työryhmien käyttöön tarkoitetut lomakkeet ja Psykologiliiton ohjeistukset yhteistyöstä tapahtumien järjestämisessä: 1. Toimintasuunnitelma: 2. Toimintakertomus: …

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien työryhmä

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien työryhmä keskittyy seuraaviin asioihin: selkiyttää ja kuvaa psykologipalvelun roolia TE-palveluissa  seuraa työhallinnon psykologipalvelun saatavuutta …

Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillinen työryhmä

Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian työryhmän tavoitteena on ottaa kantaa, kouluttaa ja jakaa tietoa eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyen. Työryhmä …

Geropsykologian ammatillinen työryhmä

Työryhmän ensisijainen tehtävä on olla yhteydenpitoväylä ikääntyneiden parissa työskenteleville psykologeille. Työryhmä pyrkii vaikuttamaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen osallistumalla yhteiskunnalliseen …

Kehitysvamma-alan psykologien ammatillinen työryhmä

Työryhmän ensisijaisena tehtävänä on jatkaa psykologien työmenetelmien ja kehitysvammaisuuden psykologisen diagnostiikan kehittämistä ottaa kantaa ja tukea ja konsultoida …

Kriisi- ja traumapsykologian ammatillinen työryhmä

Kriisi- ja traumapsykologian ammatillinen työryhmä seuraa kriisi- ja traumapsykologian kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Työryhmä ottaa kantaa kriisi- ja …

Lapsi- ja nuorisopsykologien ammatillinen työryhmä

Lapsi- ja nuorisopsykologien ammatillisen työryhmän tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden parissa esimerkiksi perheneuvoloissa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisellä sektorilla …

Lastensuojelupsykologien ammatillinen työryhmä

Lastensuojelupsykologien ammatillisen työryhmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää lastensuojelun kentällä toimivien psykologien verkostoa, sekä selkeyttää ja tuoda esille …

Liikennepsykologian ammatillinen työryhmä

Liikennepsykologian ammatillinen työryhmä käsittelee liikenneturvallisuuteen liittyviä psykologisia aiheita monesta näkökulmasta. Niitä ovat mm. liikenneopetus, liikenneonnettomuuksista saatava tieto, inhimilliset …

Monikulttuuripsykologian työryhmä

Suomen muuttaneiden ulkomaalaistaustaisten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja kasvaa edelleen. Kulttuurimme moninaisuuden lisääntyminen näkyy kaikkien sosiaali- ja terveydenhoitoalan …

Neuropsykologien ammatillinen työryhmä

Työryhmä tukee neuropsykologien ammatillista toimintaa ja edunvalvontaa sekä pyrkii edistämään neuropsykologisten palveluiden saatavuutta. Psykologiliiton asiantuntijaelimenä työryhmä ottaa kantaa …

Oikeuspsykologian ammatillinen työryhmä

Oikeuspsykologian työryhmä seuraa oikeuspsykologian kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Työryhmä järjestää koulutus- ja neuvottelupäiviä ja ottaa kantaa oikeuspsykologista asiantuntemusta …

Opintopsykologien ammatillinen työryhmä

Opintopsykologi on laillistettu psykologi, joka työskentelee korkeakoulussa (teknillisessä-, tiede-, taide- tai ammattikorkeakoulussa) opintopsykologin työtehtävässä. Opintopsykologien työryhmän tehtävänä on …

Opiskeluhuollon ammatillinen työryhmä

Opiskeluhuollon ammatillisen työryhmän tehtävä on edistää ja kehittää psykologityötä kouluissa ja oppilaitoksissa tukemalla psykologien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä …

Perusterveydenhuollon psykologien ammatillinen työryhmä

Perusterveydenhuollon psykologien työryhmä toimii Psykologiliiton hallituksen alaisena asiantuntija- ja valmisteluelimenä omalla sovellusalallaan. Työryhmä seuraa sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaa …

Psykologien opettajien ammatillinen yhdyshenkilö

Psykologian opettajien ammatillisen yhdyshenkilöön tehtävänä on edistää psykologian opetuksen ja psykologian opettajien asemaa kaikilla opetusasteilla. Tässä asiassa tehdään …

Psykoterapian ammatillinen työryhmä

Psykoterapiatyöryhmä seuraa ja kommentoi ajankohtaisia psykoterapia-alaan liittyviä asioita ja kysymyksiä ja on yhteydessä psykoterapia-alan eri toimijoiden kanssa. Käsiteltävät/kommentoitavat …

Psyykkisen valmennuksen ammatillinen työryhmä

Psyykkisen valmennuksen työryhmä toimii Psykologiliiton asiantuntija- ja valmisteluelimenä. Se seuraa urheilu- ja taidemaailman tapahtumia ja pyrkii edistämään kokonaisvaltaisen …

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden ammatillinen työryhmä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden (SSM) ammatillinen työryhmä toimii Psykologiliiton alaisena asiantuntijaryhmänä ja valmisteluelimenä. Työryhmä pyrkii kartuttamaan psykologien …

Työ- ja organisaatiopsykologian yhdyshenkilö

Työ- ja organisaatiopsykologien ammatillisen yhdyshenkilön tehtävänä on edistää työ- ja organisaatiopsykologien asemaa työelämän asiantuntijoina. Tässä asiassa tehdään tiivistä …

Työterveyspsykologien ammatillinen työryhmä

Työterveyspsykologien työryhmä edistää työterveyspsykologien asemaa. Työryhmä pyrkii seuraamaan työterveyshuoltolain toteutumista käytännössä. Työterveyspsykologien yhtenäisen ammatillisen täydennyskoulutuksen aikaansaamiseksi toimitaan yhteistyössä …

Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä

Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä pyrkii rakentamaan yhteistyöverkostoja sekä lisäämään psykologista tietoa hoitotyössä ja päätöksenteossa, joka koskee …