Siirry sisältöön

Kriisi- ja traumapsykologian ammatillinen työryhmä seuraa kriisi- ja traumapsykologian kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Työryhmä ottaa kantaa kriisi- ja traumapsykologista asiantuntemusta edellyttäviin kysymyksiin ja tekee myös niitä koskevia aloitteita. Työryhmä toteuttaa tarvittaessa kyselyitä kriisityön käytännöistä ja laajuudesta terveydenhuollon organisaatioissa ja tekee psykologien kriisityön koulutusta koskevaa arviointia ja kehittämisehdotuksia.

Työryhmä osallistuu työpanoksellaan Psykologiliiton yhteistyössä Traumaterapiakeskuksen kanssa järjestämän valtakunnallisen Kriisi- ja traumakonferenssin suunnitteluun ja toteutukseen joka toinen vuosi. Työryhmä on koonnut Psykologiliiton yhteyteen kriisi- ja traumapsykologien asiantuntijaverkoston, jota voi tarvittaessa hyödyntää viranomaisten tukena ja lisäresurssina esim. suuronnettomuustilanteissa. Työryhmä jatkaa hyvää yhteistyötä median kanssa erityisesti kriisien ja traumojen akuuttitilanteissa.

Ryhmän jäsenten työkokemusta ovat mm. traumapsykoterapeutti, työnohjaaja, oikeuspsykologi, psykoterapeutti kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia, erikoistutkija, terveyspsykologian erikoispsykologi, kriisipsykologi, työterveyspsykologi, EMDR-terapeutti, MF- ohjaaja.

Ryhmä tekee yhteistyötä mm. SPR:n psykologien valmiusryhmän ja EFPA:n Katastrofi-, kriisi- ja traumapsykologian pysyvän toimikunnan kanssa (Standing Committee on Disaster, Crisis and Trauma Psychology of the European Federation of Psychologists Associations) sen Psykologiliittoa edustavan jäsenen Päivi Tervamaan kautta.

Jäsenet

puheenjohtaja
Eija Palosaari
PsT, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja
eija.palosaari@kolumbus.fi

Ferdinand Garoff
PsM, oikeuspsykologi, psykoterapeutti (kongnitiivis-analyyttinen psykoterapia)
ferdinand.garoff@gmail.com

Tuula Hynninen
PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti (kognitiivinen psykoloterapia YET), kiisipsykologi
tuhynni@gmail.com

Anneli Kellberg
YTM, työterveyspsykologi, työnohjaaja, EMDR-terapeutti, MF- ohjaaja
anneli.kellberg@annelik.fi