Siirry sisältöön

Kriisi- ja traumapsykologian ammatillinen työryhmä seuraa kriisi- ja traumapsykologian kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Työryhmä ottaa kantaa kriisi- ja traumapsykologista asiantuntemusta edellyttäviin kysymyksiin ja tekee myös niitä koskevia aloitteita. Työryhmä toteuttaa tarvittaessa kyselyitä kriisityön käytännöistä ja laajuudesta terveydenhuollon organisaatioissa ja tekee psykologien kriisityön koulutusta koskevaa arviointia ja kehittämisehdotuksia.

Työryhmä osallistuu työpanoksellaan Psykologiliiton yhteistyössä Traumaterapiakeskuksen kanssa järjestämän valtakunnallisen Kriisi- ja traumakonferenssin suunnitteluun ja toteutukseen joka toinen vuosi. Työryhmä on koonnut Psykologiliiton yhteyteen kriisi- ja traumapsykologien asiantuntijaverkoston, jota voi tarvittaessa hyödyntää viranomaisten tukena ja lisäresurssina esim. suuronnettomuustilanteissa. Työryhmä jatkaa hyvää yhteistyötä median kanssa erityisesti kriisien ja traumojen akuuttitilanteissa.

Ryhmä tekee yhteistyötä mm. SPR:n psykologien valmiusryhmän ja EFPA:n Katastrofi-, kriisi- ja traumapsykologian pysyvän toimikunnan kanssa (Standing Committee on Disaster, Crisis and Trauma Psychology of the European Federation of Psychologists Associations).

Jäsenet

Ferdinand Garoff, puheenjohtaja

Mia Huolman, sihteeri

Sari Honkanen