Siirry sisältöön

Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian työryhmä ottaa kantaa, kouluttaa ja jakaa tietoa eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyen. Ympäristöpsykologia tarkastelee ihmisen ja fyysisen ympäristön vuorovaikutusta ja suhdetta, kun taas ekopsykologian lähtökohtana on ajatus siitä, että ihminen on luontoa.

Työryhmä tekee näkyväksi psykologisen tiedon tärkeyttä ympäristön suunnittelussa ja ympäristöön suhtautumisessa sekä konkretisoi psykologien uramahdollisuuksia alalla. Työryhmä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan mm. laatimalla raportteja ja kannanottoja. Työryhmä järjestää eko- ja ympäristöpsykologian neuvottelupäiviä ja edistää eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyvää asiantuntemusta sekä psykologian alalla että yhteiskunnassa laajemmin.

Eko- ja ympäristöpsykologia käsittelee mm. seuraavia teemoja:

  • Ympäristön vaikutus ihmisen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Esim. luontoympäristöt, rakennettu ympäristö, työpaikat, asuinympäristöt, ympäristön kuormitustekijöiden vaikutukset ihmisen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin.
  • Ympäristökäyttäytyminen
  • Ympäristöahdistus sekä muut ympäristökriiseihin liittyvät psykologiset ilmiöt
  • Ihmisen ja luonnon välinen suhde
  • Luonnon hyvinvointivaikutukset sekä luontoon perustuvat psykologiset menetelmät

Työryhmän linjaukset 

Lue työryhmän näkemyksiä vihreästä asuinympäristöstä ja sen merkityksestä.

Lue työryhmän näkemyksiä myönteisen ympäristökäyttäytymisen tukemisesta.

Jäsenet


puheenjohtaja
Jane-Veera Paakkolanvaara
Keski-Suomi
jane.paakkolanvaara@gmail.com

Sonja Palmo
ympäristöahdistus, ympäristökäyttäytyminen
Varsinais-Suomi
sonja.palmo@gmail.com

Venla Okkonen
Helsinki
venla.okkonen@uef.fi

Jenni Radun
ympäristöpsykologia, rakennetun ympäristön ja ihmisen suhde
Helsinki
enni.radun@turkuamk.fi

Eko- ja ympäristöpsykologian työryhmä somessa

Eko- ja ympäristöpsykologian työryhmä on perustanut Facebook-ryhmän eko- ja ympäristöpsykologiasta kiinnostuneille psykologeille. Ryhmässä käydään keskusteluja, ja siellä voidaan jakaa informaatiota esimerkiksi tulevista koulutuksista ja tilaisuuksista. 
Facebook-ryhmä
X-tili