Siirry sisältöön

Työterveyspsykologien työryhmä edistää työterveyspsykologien asemaa. Työryhmä pyrkii seuraamaan työterveyshuoltolain toteutumista käytännössä. Työterveyspsykologien yhtenäisen ammatillisen täydennyskoulutuksen aikaansaamiseksi toimitaan yhteistyössä yliopistojen, STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Työryhmä järjestää tarvittaessa neuvottelupäiviä työterveyspsykologeille ja tiedottaa työterveyspsykologien näkemyksistä tiedotusvälineille.

Työryhmän yhtenä keskeisenä tavoitteena on olla mukana vaikuttamassa keinoihin työurien pidentämiseen ja työkykyä tukevan toiminnan kehittämiseen. Käymme keskustelua ja mahdollisuuksien mukaan otamme kantaa lakeihin, asetuksiin, ohjeisiin ja korvaus- ja verotuskäytäntöihin, jotka asettavat työterveyshuollon parhaiten palvelemaan hyvää työkykyä / terveyttä ja työurien pidentämistä. Tässä keinoina ovat mm. yhteistyö STM:n työterveysneuvottelukunnan seuranta- ja kehittämisjaoksen kanssa.

Jäsenet:


Janne Riste

Johanna Oja-Oksala

Liina Graverson

Terhi Kalliokoski

Simo Levanto