Siirry sisältöön

Seniorijohtoryhmä on Psykologiliiton (jäljempänä liiton) hallituksen alainen työryhmä. Liiton hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

Senioritoiminnalla tarkoitetaan päätoimesta eläkkeelle jääneiden Psykologiliiton jäsenyhdistysten jäsenten virkistystoimintaa. Seniorijohtoryhmän jäsenet ovat Psykologiliiton jäseniä, jotka ovat jääneet eläkkeelle päätoimestaan. Senioritoiminnan tavoitteena on eläkkeellä olevien liiton jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen, kulttuuriharrastusten ja vireyden ylläpito. Seniorijohtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa senioreille suunnattua toimintaa liitossa. Senioritoiminta pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteistyössä alueellisten jäsenyhdistysten kanssa.

Senioritapahtumista tiedotetaan sähköpostitse eläkkeellä oleville jäsenille.

Seniorijohtoryhmän jäsenet

  • David Parland, puheenjohtaja daparland@gmail.com
  • Esa Chydenius, varapuheenjohtaja
  • Henriette Hämeenaho, sihteeri
  • Sirkku Kivistö
  • Riitta Huolila