Siirry sisältöön

laillistaminen, tutkinto, pohjoismaat

Psykologin tutkinnon laillistaminen Pohjoismaissa mutkistui

Pohjoismaiden välinen käytäntö psykologien automaattisesta laillistumisesta on muuttunut 1.2.2020 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen hakijan koulutus tai kompetenssi arvioidaan vastedes tapauskohtaisesti, ja hakijalta saatetaan pyytää täydennystä laillistumisen saamiseksi toisessa Pohjoismaassa. Aikaisemmin Pohjoismaiden välillä oli yhteistyösopimus, joka on automaattisesti oikeuttanut psykologin laillistukseen keskinäisesti Pohjoismaissa tutkinnon suorittaneille. 

Sopimuksen muuttamisen taustalla on sopimuksen päällekkäisyys ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY eli ammattipätevyysdirektiivin kanssa. Direktiivin mukaan tiettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattinimikkeiden laillistamista tarkastellaan aina kunkin maan pätevyysvaatimusten mukaisesti, ja erillisiä maiden välisiä sopimuksia laillistamisesta ei voi tehdä ohi EU-direktiivin. Ammattihenkilölain 8 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa psykologin ammattia. Muissa pohjoismaissa on vastaavat laillistamista valvovat viranomaiset, kuten Ruotsissa Socialstyrelsen. 

Muutos saattaa johtaa siihen, että suomalaiseen tutkintoon tarvitaan täydennystä erityisesti työkokemuksen osalta, jotta muissa Pohjoismaissa saisi laillistuksen. Esimerkiksi Ruotsissa on maisterin tutkinnon jälkeen käytävä yksivuotinen työharjoittelu, ennen kuin voi hakea psykologin laillistusta. Suomessa tutkintoon kuuluu viiden kuukauden harjoittelu, ja laillistuksen saa heti maisteriksi valmistumisen jälkeen. Työkokemuksen osalta hakemuksiin otetaan kantaa tapauskohtaisesti. Lisäksi saattaa olla, että yksittäisten kompetenssien täydennystä voidaan edellyttää, mutta tätä ei ole suoraan määritelty. 

Jos siis suunnittelet tutkintosi laillistamista Ruotsissa tai muissa pohjoismaissa, sitä pitää hakea erikseen kunkin maan valvovalta viranomaiselta. Hakemuksessa kannattaa olla tarpeeksi kattavasti tietoa myös koulutuksen kurssisisällöistä, jotta tutkintoja voidaan verrata eri maissa keskenään. Tärkeää on myös hakea aina ensin laillistuminen siitä maasta, jossa tutkinto on suoritettu ja vasta sen jälkeen toisesta maasta. Jos työkokemusta on kertynyt jo muutama vuosi, kannattaa hakea myös EuroPsy-sertifikaattia

Lue lisää: STM
Lue lisää: Socialstyrelsen.se