Siirry sisältöön

Voit hakea sertifikaattia, mikäli sinulla on:

 • soveltuva akateeminen pohjakoulutus
 • tutkinnon valmistumisen jälkeen vähintään vuoden kestänyt ohjattu työkokemus, joka liittyy henkilöarviointityöhön sekä henkilöarviointimenetelmien käyttöön
 • riittävä määrä henkilöarviointityön täydennyskoulutusta alla määritellyn tietotaidon kattamiseksi
 • toimit pääasiallisesti henkilöarviointityöhön liittyvissä tehtävissä

Psykologisiin henkilöarviointeihin pätevöittävä sertifikaatti voidaan myöntää vain psykologeille. Muille myönnetään henkilöarvioinnin sertifikaatti.

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.  Sertifiointilautakunta antaa hakemukseen vastauksen kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Lautakunta ei sertifioi yhtiöitä tai yhteisöjä, vaan sertifikaatti on henkilökohtainen.

Henkilöarvioinnin sertifikaattien hinnat

Psykologiliiton jäsenEi jäsen
Henkilöarvioinnin sertifikaatti 100 euroa200 euroa
Sertifikaatin uusiminen100 euroa200 euroa

Sertifikaatin hakemiseen vaadittava tietotaito

1. Henkilöarvioinnin kokonaisprosessi (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)

 • hyvän henkilöarviointityön periaatteet
 • tieto siitä, millaisessa organisatorisessa kontekstissa henkilöarviointityötä tehdään
 • perusvalmiudet tehtäväanalyysin ja kompetenssimäärittelyn tekemiseen
 • kompetenssikarttojen ja arviointikriteerien käytön hallinta arvioinnissa
 • sertifikaatin hakijalla on oltava ohjatusti tehtyjä osaamis- ja kompetenssianalyyseja

2. Arviointityössä tarvittavat keskustelu- ja haastattelutaidot (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)

 • haastattelu arviointimenetelmänä
 • keskustelu-, vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteiden säätely ja hallinta
 • sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua harjoittelua keskustelu- ja haastattelutaidoissa

3. Osaamisresurssien arviointi yksilötasolla (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)

 • yksilön käyttäytymisen arvioimisen ja ennustamisen mahdollisuudet ja rajat
 • työelämän henkilöarvioinnin keskeiset sisältöalueet
 • osaamista ja suoriutumista mittaavat menetelmät
 • sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua työkokemusta osaamisresurssien arvioinnista

4. Henkilöarvioinnin menetelmät ja luotettavuus (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)

 • arviointimenetelmiin liittyvät metodologiset ja tilastolliset käsitteet
 • menetelmien rakentaminen ja luotettavuuden arviointi
 • eri arviointimenetelmien käytön perusteet ja toimivuus
 • sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua työkokemusta em. teemoista

5. Henkilöarviointitiedon kommunikointi ja hyödyntäminen (minimi 60 tunnin opintoja vastaava määrä)

 • henkilöarviointi prosessina ja sen käytännön hallinta
 • tutkimustulosten tulkinta ja raportin laatimisen periaatteet
 • palautetilanteen hallitseminen
 • sertifikaatin hakijalla on oltava myös ohjattua harjoittelua em. taidoissa

6. Hakijalla on lisäksi oltava akateemisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden kestänyt päätoimisen itsenäisen henkilöarviointityön kokemus, johon on sisältynyt ohjaus. 

Itsenäinen vastuu kokonaisprosessista tarkoittaa sitä, että hakija on itsenäisessä asiakasvastuussa henkilöarviointiprosessista kokonaisuutena tavoitteiden määrittelystä raportointiin.

Ohjaajan tulee olla kokeneempi henkilöarvioinnin asiantuntija. Ohjaajan työnkuvaan tulee olennaiselta osin kuulua henkilöarviointityö ja hänellä tulee olla voimassa oleva henkilöarvioinnin sertifikaatti. Psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaattia varten ohjaajan tulee olla henkilöarviointipsykologi. 

Linkit:

Muista:

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.