Siirry sisältöön

Psykologit nauttivat työstään, mutta jaksaminen on koetuksella

Suomen Psykologiliiton toteuttaman työolotutkimuksen perusteella suomalaiset psykologit kokevat työssään runsaasti työn imua. Suurin osa psykologeista kokee työnsä mielekkääksi ja on tyytyväisiä työhönsä. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön kuitenkin vaihtelevat, ja moni kokee työn aiheuttamaa kuormitusta.

Psykologit kokevat vahvaa työn imua, eli ovat innostuneita työstään, uppoutuvat täysillä työn tekemiseen ja tuntevat itsensä energisiksi tehdessään työtään. Psykologien työolotutkimuksen vastaajista lähes kaikki ilmoittivat innostuvansa työstään vähintään kerran viikossa ja joka viides jopa päivittäin. Vastaajista suurin osa koki sekä uppoutuvansa täysin työhönsä että olevansa täynnä energiaa työskennellessään vähintään kerran viikossa. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneista psykologeista yli puolet vastasi olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä työhönsä.

Haasteita psykologien työhön tuovat vaihtelevat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten työnsä tekee. Ainoastaan puolet vastaajista koki, että pystyi vaikuttamaan työmääräänsä erittäin tai melko paljon ja joka viides vastaajista arvioi, että voi vaikuttaa työmääräänsä vain vähäisesti. Samoin viidennes vastaajista kertoi, että voi vaikuttaa työnsä kannalta tärkeisiin päätöksiin vain erittäin tai melko vähän. Suurin osa vastaajista kokee vaikutusmahdollisuutensa oman työnsä kannalta tärkeisiin päätöksiin rajallisiksi, sillä vain reilu kolmannes vastasi voivansa vaikuttaa näihin päätöksiin paljon.

– Nämä tulokset osoittavat, että psykologin työ on merkityksellistä ja mielekästä. Psykologit todella arvostavat omaa työtään ja ovat sille omistautuneita. Tilanne, jossa omaan työhön vaikuttaviin päätöksiin tai työmääräänsä ei pääse itse vaikuttamaan, on kuitenkin omiaan kuormittamaan ja pidemmän päälle täysin kestämätön ja vaikeuttaa työn tekemistä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti, kommentoi Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen.

Työolotutkimukseen vastanneista psykologeista yli puolet ilmoittikin kokevansa työn aiheuttamaa kuormitusta erittäin tai melko usein. Lähes puolet vastaajista kertoi työmääränsä olevan jatkuvasti liian suuri.

Lähityöyhteisö puolestaan tukee monen psykologin voimavaroja työssä. Tutkimukseen osallistuneet psykologit arvioivat työyhteisöjään melko positiivisesti. Lähes kaikki vastaajat kokivat saavansa työyhteisöltään tukea ja apua. Suurin osa koki, että työtoverit ja muut lähityöyhteisössä arvostavat heidän työtään. Suurin osa vastaajista myös arvioi yhteistyön lähityöyhteisössä sujuvan melko tai erittäin hyvin ja töiden jakautuvan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 

Suomen Psykologiliitto toteutti ensimmäistä kertaa kattavasti psykologien työoloja kuvaavan tutkimuksen. Tavoitteena oli selvittää systemaattisesti ja luotettavasti palkkatyössä olevien psykologien kokemuksia olosuhteista työpaikoilla, työhyvinvoinnista ja johtamisesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä keväällä 2023.

Tutustu Psykologien työolotutkimukseen