Siirry sisältöön

Vahvistetaan toimivaa, ei rikota rakennettua

Suomen Psykologiliitto on julkaissut oman mallinsa lasten ja nuorten mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen haasteet ovat olleet paljon julkisuudessa viime aikoina, ja esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on korostanut lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parannustarpeita.

– Psykologiliitto nostaa esiin tarpeen vahvistaa nykyisiä, jo valtaosin lakisääteisiä, rakenteita ja palveluita. Olennaista on turvata ja varmistaa riittävä tuki kasvuympäristöihin: kotiin, päiväkotiin, kouluun ja oppilaitokseen. Nämä ovat ensisijaisia erillisiin palveluihin nähden, muistuttaa Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitovan mitoituksen ja riittävien resurssien saamista opiskeluhuoltoon sekä psykologin tuomista osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Lasten ja nuorten kehityksessä tärkeitä ovat perhe, ikätoverit ja koko kouluyhteisö. Ongelmia ei pidä typistää yksilötasolle, vaan tarkastella niitä kontekstit ja tärkeät ihmiset huomioiden. Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy tapahtuvat ryhmien ja yhteisöjen, koko ikäluokan ja koulun tasolla.

Olemassa olevia lasten ja nuorten palveluita, kuten perheneuvolaa ja lastensuojelua, pitää vahvistaa. Myös psykiatrian resurssit on saatettava ajan tasalle.

– Lasten ja nuorten mielenterveyden peruspalvelut on Suomessa sovittu järjestettäväksi koulussa ja perheneuvolassa, Ahtola muistuttaa.

– Palveluketjun parantamisen pitää lähteä nykymallin vahvistamisesta. Uusia systeemejä ei tarvita, paitsi nuorille. Heille tarvitaan enemmän ns. walk-in-pisteitä, joihin voi mennä, vaikkei kävisikään koulua, Ahtola sanoo.

Psykologilla on merkittävä rooli mielenterveystyön ja oppimisen erityisosaajana äitiys- ja lastenneuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa, perhekeskuksissa, lastensuojelussa, sote-keskuksissa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa.