Siirry sisältöön

Akava esittää työturvallisuuslain uudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi

Akava painottaa, että laissa pitää säätää täsmällisesti psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomen Psykologiliitto vaatii, että psykologipalveluista työterveyshuollossa tehdään lakisääteisiä.

Akava liittoineen on aloittanut Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, joka pureutuu työn henkiseen kuormittavuuteen, työuupumukseen ja työkyvyttömyyteen. Työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle ja työnantajille. Ongelmien hinta on raskas myös yksittäiselle ihmiselle. Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke tuottaa tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisuehdotuksia. 

Työsuojelulaki ajan tasalle 

Työsuojelulainsäädäntöä on uudistettava vastaamaan työelämän muutoksia. Erityisesti psykososiaalisen kuormituksen lisääntyminen sekä työkyvyn tukeminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää.

– Akava Works -kyselyn mukaan 46 prosenttia akavalaisista palkansaajista kokee työuupumuksen suureksi tai melko suureksi riskiksi työssään. Luku on hätkähdyttävä, kertoo Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Akava esittää, että työturvallisuuslain uudistuksessa täsmennetään sääntelyä psykososiaalisesta kuormituksesta, sen ennaltaehkäisystä, arvioinnista, mittaamisesta ja seurannasta. 

– Työhön sidonnaisuus on lisääntynyt digitaalisten välineiden takia ja jatkuvasti tavoitettavissa oleminen kuormittaa. Tämä merkitsee uudenlaisen työsuojelun tarvetta, Murto korostaa. – Työtapaturma- ja ammattitautilakiin pitää lisätä säännökset jatkuvasta, haitallisesta ja terveyttä vaarantavasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työuupumuksesta.

Psykologipalvelut työterveyshuollossa varmistettava lailla

Psykologiliitto on mukana Akavan Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -kampanjassa ja tukee sen tavoitteita.  Mielenterveysongelmat ovat jo pitkään olleet suuria haasteita työelämässä. Työsuojelun lisäksi kuitenkin myös työterveyshuolto on keskittynyt yhä liiaksi työn fyysisen kuormittavuuden sekä työympäristöjen fyysisen vaaran seurantaan, eikä esimerkiksi työterveyspsykologien työpanosta nykyisellään hyödynnetä riittävästi. 

Psykologiliitto vaatii, että työterveyshuollon psykologeille on määriteltävä asetuksessa ammattihenkilön status nykyisen asiantuntijastatuksen asemasta. Silloin työntekijä pääsee käyttämään psykologin palveluja suoraan ilman lähetettä, mikä nopeuttaa avun saamista ja vähentää turhia käyntejä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotolla.

Lue lisää Akavan esityksistä työturvallisuuslain uudistamiseksi

Aiheeseen liittyvää