Siirry sisältöön

Seniorin jäsenmaksu on 7 euroa kuukaudessa eli 84 euroa vuodessa.

Seniorina voit osallistua kaikkeen liiton toimintaan ja lisäksi senioreille järjestetään aivan omiakin tapahtumia. Senioritoimintaa suunnittelee ja koordinoi liiton hallituksen alainen senioritoiminnan johtoryhmä.

Psykologiliitossa eläkkeelle jääneillä jäsenillä on täydet jäsenoikeudet olla mukana liiton toiminnassa samalla lailla kuin työelämässä olevillakin jäsenillä, esimerkiksi mahdollisuus olla ehdolla yhdistyksen johtokunnan, liittovaltuuston ja liiton hallituksen vaaleissa.

Kun jäät eläkkeelle

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluihin (puh. (09) 6122 9133)

Eroa työttömyyskassasta. Voit jatkaa jäsenyyttäsi liitossa, mutta työttömyyskassassa et enää voi olla jäsenenä. Kassasta eroaminen tehdään aina kirjallisesti, esim. sähköpostilla opettajien.tk@opetk.fi. Jos jäät osa-aikaeläkkeelle tai kuntoutustuelle, älä eroa työttömyyskassasta.

Seniorien jäsenedut

Seniorijäsenyyteen EI sisälly:

  • Potilasvakuutus ja oikeusturva- ja vastuuvakuutus ei kuulu eläkeläisjäsenmaksua maksaville jäsenille. Jos eläkeläisellä on yritystoimintaa, jossa tarvitaan yrittäjän vakuutuksia, kuten potilasvakuutusta, jäsenmaksu on kuten yrittäjällä (ks. Yrittäjän jäsenmaksu, minimi 250€/vuosi). Toinen vaihtoehto on maksaa seniorijäsenmaksu, ja huolehtia yrityksen vakuutuksista itse.
  • Järjestövakuutuksen (tähän vakuutukseen sisältyy toissijainen matkavakuutus) piiriin eivät kuulu yli 65-vuotiaat jäsenet eivätkä eläkeläisjäsenmaksua maksavat jäsenet. Jäsenellä itsellään on hyvä olla voimassa oleva matkavakuutus osallistuessaan liiton tilaisuuksiin.