Siirry sisältöön

Luottamustehtävät

Luottamusmies

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Luottamusmiehellä tarkoitetaan vain työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä. Luottamusmiehen valitseminen, tehtävät, asema ja oikeudet …

Luottamusvaltuutettu

Työsopimuslaissa säädetään, että ”työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun”.

Työsuojeluvaltuutettu

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Valinta Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen …

Hallintoedustus

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Lain tarkoitus Henkilöstön oikeus osallistua yrityksen hallintoon on säädelty laissa henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa. Lain …