Siirry sisältöön

Muut työsuhde-asiat

Yhteistoimintamenettely tilanteissa, joissa yritystoiminnan muutoksista aiheutuu henkilövaikutuksia

Sisältöä päivitetty 1.6.2020 Tällä sivulla ei käsitellä tilanteita, joissa työnantajan suunnittelemien yritystoiminnan muutosten arvioidaan johtavan työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen …

Lomautus

Missä tilanteessa työnantaja voi lomauttaa työntekijän? Mitä lomautuksesta seuraa työsopimuslain mukaan? Sisältöä muutettu 1.6.2020 Yleistä Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan …

Konkurssi

Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan.

Varoitus

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, työnantaja voi antaa hänelle …

Palkkaturva

Valtio turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen silloin, kun ne ovat jääneet maksamatta työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden …

Palkanmaksun viivästyminen

Sisältöä päivitetty 1.6.2020 Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Jos näin ei ole tapahtunut, on palkanmaksu viivästynyt. Työnantaja …

Liikkeen luovutus

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Mikä on liikkeen luovutus? Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden …

Työsuhdekeksinnöt

Mikäli työntekijä tai virkamies on tehnyt keksinnön, joka niin haluttaessa on patentoitavissa, työnantajalla on seuraavissa tilanteissa mahdollisuus ottaa …

Huumausainetestit

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Työnantaja voi edellyttää työntekijältä tai työnhakijalta huumausainetestiä vain tietyissä tilanteissa. Nämä edellytykset ovat erilaisia työnhakijoiden …

Kameravalvonta

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Kameravalvonnalla tarkoitetaan jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa. Tällä sivulla …

Sähköpostiviestin suoja

Työntekijän sähköpostiviestien luottamuksellisuus on pyritty turvaamaan laissa. Säännösten tavoitteena on, ettei työntekijän luottamuksellisten sähköpostiviestien salaisuus vaarannu ja että …

Vanhentumisajat

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Yleinen vanhentumisaika Suomen lainsäädännössä on yksi yleinen yksityisoikeudellisia saatavia koskeva vanhentumisaika, jota noudatetaan, ellei tietyssä …