Siirry sisältöön

Työsopimuksen tekeminen ja muuttaminen

Työsopimuksen teko

Työsopimuksen tulee aina sisältää seuraavat asiat Työsopimuksen osapuolet Riittävät tiedot työnantajan ja työntekijän yksilöimiseksi sekä työnantajan ja työntekijän …

Johtajan työsopimus

Johtajien työsopimukset sisältävät usein erityispiirteitä. Näistä tärkeimpiä käsitellään tällä sivulla. Muita työsopimukseen liittyviä asioita löytyy työsopimuksen tekoa koskevalta …

Koeaika

Koeaikaa ei ole, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Määräaikainen työsopimus

Missä tilanteissa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus? Määräaikaista työsopimusta ei saa tehdä kaikissa tilanteissa. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain, …

Kilpaileva toiminta ja kilpailukieltosopimus

Sisältöä muutettu 1.1.2022 Kilpaileva toiminta Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon …

Liike- ja ammattisalaisuudet sekä salassapitosopimus

Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Tämä kielto koskee kaikkia …

Etätyösopimus

Tällä sivulla käsitellään vain työsuhteessa tehtävää etätyötä.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Mikäli työsuhde muodostuu pitkäaikaiseksi syntyy yleensä jossain vaiheessa tarve muuttaa työsopimuksen ehtoja. Työsopimusta on tietenkin aina mahdollista muuttaa, …