Siirry sisältöön

Työsuhteen päättäminen/päättyminen

Irtisanomisaika

Työsopimuksella voidaan lain (ja mahdollisten työehtosopimusten) rajoitusten puitteissa sopia irtisanomisajan pituudesta. Pisin sallittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos …

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy pääsääntöisesti siten, että toinen osapuoli irtisanoo työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä …

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta.

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen …

Työsopimuksen päättämismenettely

Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. …

Sopimus työsuhteen päättämisestä

Työsuhteen aikana työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen päättämisestä. Työsuhde päätetään usein yhteisesti sopimalla silloin, kun työnantajalla on …

Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut harkitessaan toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen …

Yhtä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Tällä sivulla käsitellään vain tilannetta, jossa työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintaneuvottelun kohteena on yksi työntekijä. Tilanteet, joissa neuvotteluiden kohteena …

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

Työnantajan takaisinottovelvoite eri tilanteissa Työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa takaisin työsuhteeseen työntekijä, jonka työsopimuksen hän on aikaisemmin …

Työllistymisvapaa

Työntekijällä on oikeus irtisanomisaikansa kuluessa työllistymisvapaaseen, jos työnantaja on irtisanonut hänen työsopimuksensa taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tai saneerausmenettelyn …

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Mitä muutosturva tarkoittaa? Kenellä on oikeus muutosturvaan? Sisältöä muutettu 1.6.2020 Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai …

Eroamisikä

Eroamisiäksi on säädetty 68 vuotta.

Työtodistus

Sisältöä muutettu 1.6.2020 Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus, jos hän sitä pyytää. Tämä velvoite on …