Siirry sisältöön

Psykologiliitto ehdottaa keinoja turvata koulupsykologipalvelut nopeasti

Hyvinvointialueet eivät ole pystyneet turvaamaan lainmukaisia opiskeluhuollon psykologipalveluja. Tilanne on herättänyt pohdintaa siitä, tulisiko koulupsykologit ja -kuraattorit siirtää takaisin kuntien työntekijöiksi. Ratkaisuksi Psykologiliitto ehdottaa konkreettisia keinoja, joilla toimivat opiskeluhuollon psykologipalvelut voidaan varmistaa uutta hallinnollista uudistusta tehokkaammin ja nopeammin.

Jo pidempään jatkuneet puutteet opiskeluhuoltopalveluiden toteutumisessa sekä ajankohtainen kriisitilanne ovat nostaneet esiin tarpeen arvioida, tulisiko koulupsykologit ja -kuraattorit siirtää hyvinvointialueilta takaisin kuntien työntekijöiksi. Tavoitteena on turvata opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus kouluilla sekä sujuva ammattilaisten välinen yhteistyö. Psykologiliitto kuitenkin katsoo, että jälleen uusi hallinnollinen siirto opiskeluhuollon palveluille olisi erittäin haastava toteuttaa eikä toisi akuuttiin tilanteeseen helpotusta.

Psykologiliitto vastusti ennen sote-uudistuksen toteuttamista opiskeluhuollon siirtoa hyvinvointialueille. Erityisenä pelkona oli henkilöstön siirtäminen pois kouluympäristöstä, jolloin palvelut eivät ole aidosti lasten ja nuorten saatavilla. Huolena oli myös, että hyvinvointialueet ryhtyvät paikkaamaan puutteellisia mielenterveyspalveluita siirtämällä opiskeluhuollon henkilöstölle esimerkiksi perusterveydenhuollon tehtäviä, jolloin opiskeluhuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen työ uhkaa jäädä yksilöllisen hoidollisen työn jalkoihin. Lisäksi jo etukäteen ennakoitiin ongelmia tiedonsiirrossa sivistystoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä, mikä käytännössä vaikeuttaa koulussa toimivien ammattilaisten yhteistyötä lasten ja nuorten asioissa. Valitettavasti osalla hyvinvointialueista nämä uhkakuvat ovat toteutuneet.

Psykologiliitto ehdottaa nopeampana ja tehokkaampana ratkaisuna opiskeluhuoltopalveluiden sujuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi osana kouluympäristöä kolmea toimenpidettä:

1. Lisätään terveydenhuoltolakiin sekä sosiaalihuoltolakiin velvollisuus järjestää opiskeluhuoltopalvelut lähipalveluina

2. Valmistellaan pikaisesti lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistavat opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon ammattilaisten oikeuden käsitellä opiskelijarekisterin tietoja ilman erillistä suostumusta tietojenluovutukseen

3. Edellytetään aluehallintovirastoja käynnistämään tarvittavat valvontatoimenpiteet varmistaakseen, että hyvinvointialueet ryhtyvät konkreettisiin toimenpiteisiin järjestääkseen opiskeluhuollon palvelut lain mukaisesti

Vain siinä tapauksessa, etteivät hyvinvointialueet näidenkään toimenpiteiden jälkeen pysty turvaamaan opiskeluhuollon palveluiden lakisääteistä saatavuutta ja toteutumista lähipalveluna, on Psykologiliiton näkemyksen mukaan vakavasti harkittava opiskeluhuollon psykologien siirtämistä takaisin kuntiin. Psykologiliitto myös muistuttaa, että mahdollinen siirto tulisi valmistella huolella ja arvioida sen vaikutukset kokonaisvaltaisesti.

Lue Psykologiliiton lausunto opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä 

Aiheeseen liittyvää