Siirry sisältöön

Uutiset

Lasten ja nuorten terapiatakuun tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla

19.3.2024

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu lasten ja nuorten terapiatakuu. Tarkoituksena on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat hoitoa tietyn ajan kuluessa, mikäli mielenterveyden ongelmiin todetaan hoidon tarve.

Uutiset

Opiskeluhuollon ja koulujen välisestä tiedonkulusta jätettiin eduskunnassa kirjallinen kysymys

19.3.2024

Kansanedustaja Jaana Strandman on 13.3.2024 jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen tiedonsiirrosta koulutuksen järjestäjän ja opiskeluhuollon ammattilaisten välillä. Vaikka opiskeluhuollon psykologit siirrettiin hyvinvointialueille yli vuosi sitten, on moni käytännön ongelma edelleen ratkaisematta.

Uutiset

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman esitys hyvin suppea

20.2.2024

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan VANUPO-ohjelman olisi tarkoitus vahvistaa nuorten hyvinvointia laajoilla ja hallinnonalojen rajat ylittävillä toimenpiteillä. Ohjelman toivotaan myös vastaavan hallitusohjelman kirjauksiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä ja mielenterveyden ongelmien paikkaamisesta. Suuriin ja tärkeisiin tavoitteisiin nähden VANUPO-ohjelma on valitettavan suppea.

Uutiset

Soteri-rekisterin ruuhkautuminen on ratkaistava pikaisesti

19.2.2024

Psykologiliitto yhdessä Akavan muiden sosiaali- ja terveysalan liittojen kanssa vaatii yhteisessä kannanotossaan, että Soteri-rekisterin ruuhkautuminen on selätettävä. Pitkät käsittelyajat ja asiakaspalvelun ruuhkautuminen uhkaavat jo elinkeinonvapautta.

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

AKY – Akavalaiset yrittäjät vaatii valvontaviranomaisilta ja ministeriöltä ripeitä toimia rekisteriruuhkan purkamiseksi

19.2.2024

Sote-valvontalaki astui voimaan vuoden 2024 alussa. Laki toi mukanaan uuden kansallisen Soteri-rekisterin, johon kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien …

Uutiset

SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisen ensimmäinen vaihe valmis – psykologien asema hinnoittelun ulkopuolella säilyi 

19.2.2024

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluun liittyen. Neuvotteluissa saatiin aikaan …

Uutiset

Koulupsykologille ei pääse, mutta aluehallintovirastot tyytyvät seuraamaan tilannetta

1.2.2024

Hyvinvointialueiden omavalvonnassa käy ilmi, että lain vaatimia opiskeluhuollon psykologipalveluja ei suuressa osassa Suomea ole saatavilla. Lain noudattamista valvovat …

Uutiset

Akava: Työmarkkinakonfliktissa ratkaisun avaimet ovat maan hallituksella

22.1.2024

Akava on esittänyt hallitukselle työelämäuudistusten kokonaistarkastelua ja vaikutusten arviointia sekä ratkaisuja, joilla hallitusohjelman työreformeihin saataisiin tasapainoa. Esitykset eivät ole herättäneet vastakaikua. Akava korostaa, että maan hallituksella on käsissään ratkaisun avaimet työmarkkinoiden kriisiin. Akavan hallitus teki kokouksessaan 19.1. päätöksen poliittisesta työtaistelutoimesta, jonka järjestämistä Akava koordinoi.

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Psykologien kirjaukset tulossa erityissuojauksen piiriin

17.1.2024

Valmistelussa oleva asetus määrittää ammattilaisten käyttöoikeuksia asiakastietoon. Uuden asetuksen myötä toteutuu Psykologiliiton pitkään ajama psykologien kirjausten erityissuojaus.

Näytä kaikki listana