Siirry sisältöön

Väitökset

Tunnetilat vaikuttavat visuaaliseen työmuistin resursseihin

17.12.2020

Chaoxiong Ye, 17.12.2020 Jyväskylän yliopisto M.Ed., Ph.D. Chaoxiong Ye tutki psykologian väitöskirjassaan visuaalisen työmuistin resurssien kohdentamiseen vaikuttavia tekijöitä.  Tutkimuksissa selvitettiin, millaisia …

Väitökset

Psykologiset mallintamismenetelmät liikenneturvallisuuden parantamisessa

11.12.2020

Markus Mattson, Helsingin yliopisto 11.12.2020 Psykologisten piirteiden vaikutus liikennekäyttäytymiseen voi olla pienempi kuin on ajateltu. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi voi …

Väitökset

Mindfulness-, acceptance-, and value-based intervention for burnout: Mechanisms of change and individual variation in outcomes 

4.12.2020

Sanna Kinnunen, Jyväskylän yliopisto 4.12.2020 Mindfulness-, acceptance-, and value-based intervention for burnout: Mechanisms of change and individual variation …

Väitökset

The association of physical activity and aerobic fitness with brain structure and functional connectivity in adolescents 

13.11.2020

Ilona Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto 13.11.2020 The association of physical activity and aerobic fitness with brain structure and functional …

Väitökset

Enhancing safety competencies of young people 

24.10.2020

Mikko Nykänen, Jyväskylän yliopisto 24.10.2020 Enhancing safety competencies of young people 

Väitökset

Moniammatillinen kuntoutus parantaa aivovammapotilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua

1.10.2020

Jaana Sarajuuri, Helsingin yliopisto 1.10.2020 Kokonaisvaltainen, neuropsykologisesti painottunut, moniammatillinen kuntoutus tukee keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden potilaiden psykososiaalista …

Väitökset

Persoonallisuushäiriö heikensi merkittävästi masentuneiden nuorten hoidon ennustetta – apua sosiaalisesta tuesta

23.9.2020

Thea Strandholm, Helsingin yliopisto 18.9.2020 Masentuneen nuoren samanaikainen persoonallisuushäiriö voi heikentää hoitoennustetta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, kertoo …

Väitökset

Psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana: perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista 

18.9.2020

Timo Sampolahti, Jyväskylän yliopisto 18.9.2020 Psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana: perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista 

Väitökset

Avoin dialogi parantaa vaikeiden mielenterveysongelmien hoitotulosta

18.9.2020

Tomi Bergström, Jyväskylän yliopisto 19.9.2020 Potilaan ja hänen läheistensä yksilölliset tarpeet huomioiva dialoginen hoito on yhteydessä muuta psykoosin …

Näytä kaikki listana