Siirry sisältöön

Psykologiliitto on muotoillut palkkasuositukset psykologian opiskelijoille työtehtäviin, joissa hyödynnetään tai edellytetään psykologian opintoja. Suositusta voidaan hyödyntää soveltuvin myös niissä tilanteissa, joissa työnantaja rekrytoi yleisesti yliopisto-opiskelijaa eikä erityisesti psykologian opiskelijaa. Laillistetun psykologin tehtävissä työskentelystä ja psykologiharjoittelusta on erilliset suositukset.

Opintojen vaihePalkkasuositus
Kandivaihe, alle 180 op2250€
Maisterivaihe ennen harjoittelua (n.180-300 op)2400€
Psykologiharjoittelun jälkeinen maisterivaihe2600€
EI koske psykologin tehtäviä, kts. seuraava.
Psykologiharjoittelu2/3 vastavalmistuneen psykologin palkasta kys. työpaikassa
Laillistetun psykologin tehtävät (esim. sijaisuus)Sama palkka kuin tehtävässä toimivalla laillistetulla psykologilla

Säännöllisessä osa-aikatyössä, jossa saa säännöllistä kuukausipalkkaa, palkka on sama prosenttimäärä kokoaikatyön palkasta kuin työaika kokoaikatyön työajasta. Jos tarvitaan erikseen laskettuna tuntipalkka, se saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.

Tilapäistöissä tuntipalkan tulee olla korkeampi, koska siihen ei yleensä sisälly esim. palkallista sairauslomaa tai taukoja. Tämä tarkoittaa työtehtäviä, jossa ei saa säännöllistä kuukausipalkkaa, vaan tekee töitä satunnaisesti. Tällöin lähtökohtana on Akavan palkkiosuositus korkeakouluopiskelijoille, eli vähintään 31,30e/tunti.

Palkkio kandidaatin tutkielmasta tai Pro gradu -tutkielmasta. Mikäli työ tehdään palkkasuhteessa, suositus kuukausipalkaksi on ylläolevan taulukon mukainen. Jos korvaus maksetaan kertaluonteisesti eikä kuukausipalkkana, palkkion kandidaatin tutkielmasta tulisi olla vähintään 2000€ ja Pro gradu -tutkielmasta 7000€.

Harjoittelupalkkasuositus on 2/3 vastavalmistuneen psykologin aloituspalkasta kyseisessä työpaikassa. Lue lisää täältä.

Laillistetun psykologin tehtävissä (esim. sijaisena) toimivan psykologian opiskelijan palkan tulee olla sama kuin tehtävässä toimivan laillistetun psykologin, ellei työnkuvaa ole selvästi helpotettu. Harjoittelun jälkeen on mahdollista toimia laillistetun psykologin tehtävissä, ks. Opiskelija psykologin tehtävissä.

Palkkatyössä olevat psykologian opiskelijat voivat päästä myös Opettajien työttömyyskassan jäseniksi. Jos liityt työttömyyskassaan, sinulle kertyy työssäoloajalta ansiosidonnaiseeen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, jos valmistuttuasi jäisit työttömäksi tai tulisit lomautetuksi työstäsi. Liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä jasenpalvelu@psyli.fi. Ehtona on psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeus sekä työskentely psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä vähintään 18 tuntia viikossa kassaan liittymisen ajankohtana. Palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen (vähintään 1252€). Opettajan tai siihen verrattava työ täyttää aina myös kassan jäsenyysehdot.