Siirry sisältöön

Uutishuone

Psykologiliitto julkaisee ajankohtaisia uutisia. Voit lukea maksutta myös verkkolehden juttuja. Painettu Psykologi-lehti jaetaan jäsenille neljästi vuodessa, ja sen voi myös tilata. Tutustu lehteen, sen tilaukseen ja mainosmahdollisuuksiin. 

 

Osallistu myös keskusteluun eri kanavissamme!

 

Liiton suositukset, ohjeet ja julkaisut löydät erillisiltä alasivuilta.

 

Medialle-osioon olemme koonneet kuvia sekä psykologian asiantuntijoiden yhteystietoja.

Voit suodattaa Uutishuoneen sisältöjä yllä olevilla painikkeilla tai selata samalla kaikkia erityyppisiä sisältöjä valitsemalla "Kaikki".

Uutiset

Psykologien asiaa Kuntatiimi-lehdessä

21.6.2021

Uusimmassa Kuntatiimi-verkkolehdessä on paljon psykologeja koskevaa asiaa. Onko kuntasektorista tulossa sisääntuloala, jossa vain pistäydytään toteamassa tilanne ja hankkimassa hieman …

Uutiset

Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa vaatii vahvaa moniammatillisuutta – varhaiskasvatuksen psykologista tulisi säätää laissa

16.6.2021

Varhaiskasvatuslakia halutaan muuttaa tukemaan kolmiportaisen tuen mallin luomista myös varhaiskasvatukseen. Suomen Psykologiliitto kannattaa uudistuksen tavoitteita. Suomen Psykologiliitto kuitenkin …

Uutiset

Opiskeluhuolto vahvemmin ennaltaehkäisemään ongelmia kouluissa ja oppilaitoksissa

15.6.2021

Eri kouluasteilla ehdotetaan lakimuutoksia, joiden tavoitteena on kiusaamiseen puuttuminen oikea-aikaisesti, oppilaan oikeusaseman vahvistaminen ja turvallisen oppimisympäristön varmistaminen. Ehdotetut …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

15.6.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/480/2021 Psykologiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. Varhaiskasvatuslakia ollaan muuttamassa siten, että siinä …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton kanta eheytyshoitoihin on ehdottoman kielteinen

15.6.2021

Suomen Psykologiliitto pitää eheytyshoitoja epäeettisinä ja haitallisina. Suomen Psykologiliitto pitää keskeisenä sitä, että psykologit perehtyvät seksuaalisen suuntautumisen ja …

Piirros, jossa kädet tiputtavat vaalilippuja uurnaan.

Uutiset

Psykologeja valittiin kuntapäättäjiksi

14.6.2021

Sunnuntain 13.6.2021 kuntavaaleissa kuntapäättäjiksi valittiin myös psykologeja. Ainakin Hämeenkyrössä, Jyväskylässä, Rantasalmella ja Uusikaarlepyyssa valtuutetuiksi valittujen joukossa on psykologi. …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta (opetuksen epääminen ja opiskelijan saama tuki, erottamista koskevat menettelysäännökset, koulun ilmoitusvelvollisuus huoltajalle häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta)

8.6.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/489/2021  Psykologiliitto kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa lakimuutokseen, ja lausuu seuraavaa: Yleisesti ottaen lakimuutosten yleiset tavoitteet ovat tarpeellisia …

Uutiset, Työelämä

Myös psykologeja koskeva sote-sopimus on syntynyt ja astuu voimaan 1.9.2021

7.6.2021

Suomeen on syntymässä uusi virka- ja työehtosopimus, sote-sopimus. Sopimus koskee noin 170 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, joiden …

Uutiset

10 miljoonan rahoitus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen

4.6.2021

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen laajentamista varten on opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavissa 9 940 000 euroa. Rahoitusta voivat hakea …

Näytä kaikki listana