Siirry sisältöön

Uutishuone

Voit suodattaa Uutishuoneen sisältöjä yllä olevilla painikkeilla tai selata samalla kaikkia erityyppisiä sisältöjä valitsemalla "Kaikki".

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto asiakirjasta: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

25.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-207-2021. Opetushallitus pyytänyt lausuntoamme. Uudistus on kokonaisuudessaan erinomaisen kannatettava. Luonnos on monipuolinen kokonaisuus, ja arvopohjan, riittävän …

Uutiset

Koulupsykologin työ on koulussa

19.2.2021

Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola oli 19.2.2021 eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä sote-uudistukseksi. Hallitus esittää edelleen, että uudistuksen yhteydessä opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit siirrettäisiin perustettaville hyvinvointialueille. Psykologiliitto vastustaa siirtoa, sillä se olisi epätarkoituksenmukainen ja vaarantaisi kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän yhteisöllisen työn.

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sivistysvaliokunnalle

19.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi …

Uutiset

Sote-uudistus tarvitaan, mutta koulupsykologit kuuluvat kouluun

16.2.2021

Suomen Psykologiliitto antoi lausunnon hallituksen esityksestä sote-uudistukseksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 16.2.2021. Psykologiliitto kannattaa sote-palvelujen uudistamista. Sote-uudistuksen yhteydessä esitetty aikomus siirtää opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit pois peruskunnista on sen sijaan epätarkoituksenmukainen.

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: OM:n videotallennustyöryhmän mietintö Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta Diaarinumero: VN/4330/2018

16.2.2021

Psykologiliitto pitää työryhmän mietintöä suullisen todistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa erittäin perusteltuna ja kannatettavana. …

Väitökset

Teachers’ recovery processes: Investigating the role of different breaks from work for well-being and health among Finnish teachers 

13.2.2021

Anniina Virtanen, Tampereen yliopisto 13.12.2021 Teachers’ recovery processes: Investigating the role of different breaks from work for well-being …

Uutiset

Psykologi on välttämätön ammattihenkilö lastensuojelussa – Psykologiliitto antoi lausunnon lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

12.2.2021

Suomen Psykologiliitto vaatii lausunnossaan, että psykologi määritellään välttämättömäksi ammattihenkilöksi lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Näin lastensuojelun organisaatioissa ja palveluissa, lähellä …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

12.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

10.2.2021

1. Otsikko ei vastaa ehdotuksen sisältöä Otsikon mukaan esitys koskee vaativaa sijaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä määritellään kuitenkin myös avohuollon …

Näytä kaikki listana