Siirry sisältöön

Uutishuone

Voit suodattaa Uutishuoneen sisältöjä yllä olevilla painikkeilla tai selata samalla kaikkia erityyppisiä sisältöjä valitsemalla "Kaikki".

23.9.2022

Psykologipäivien ilmoittautuminen on avattu

Uutiset

5.9.2022

Suomen Psykologiliitto tapasi saksalaisen BDP:n

Uutiset

30.8.2022

Årets finlandssvenska psykolog 2022

Uutiset

30.8.2022

Valtioneuvoston Ikäohjelmaa koskeva periaatepäätös (VN/17850/2022)

Lausunnot ja kannanotot

26.8.2022

Mental health of forced migrants in the Nordic countries

Väitökset

26.8.2022

Music therapy in the cognitive and neural rehabilitation of traumatic brain injury

Väitökset

24.8.2022

Psykologiliiton terveiset budjettiriiheen: panostaminen mielenterveyteen on vastuullista talouspolitiikkaa

Uutiset

19.8.2022

Huippu-urheiluun liittyvät kulttuuriset olettamukset ohjaavat urheilulukiolaisten urasuunnittelua

Väitökset

15.8.2022

VN/33602/2021 Hallituksen esitys laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Lausunnot ja kannanotot

12.8.2022

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville (VN/16726/2022)

Lausunnot ja kannanotot

3.8.2022

Uudistuneet perhevapaat kunta-alojen työehtosopimuksiin

Työelämä

3.8.2022

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta

Lausunnot ja kannanotot

27.6.2022

Psykologiliitto tukee mahdollisuutta korjata juridinen sukupuoli omalla hakemuksella

Uutiset

27.6.2022

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)

Lausunnot ja kannanotot

22.6.2022

Suomen Psykologiliitto: Hoitotakuu ei kata mielenterveyspalveluita riittävällä laajuudella

Uutiset

20.6.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnot ja kannanotot

20.6.2022

Hallituksen esitys mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (VN/23566/2021)

Lausunnot ja kannanotot

20.6.2022

HE 74/2022vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot ja kannanotot

17.6.2022

Avainta-alojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Uutiset, Työelämä

17.6.2022

Tunnekeskeisessä pariterapiassa käsiteltävät tunteet näkyvät myös kehonkielessä

Väitökset

Takaisin normaaliin listaukseen