Siirry sisältöön

Uutishuone

Voit suodattaa Uutishuoneen sisältöjä yllä olevilla painikkeilla tai selata samalla kaikkia erityyppisiä sisältöjä valitsemalla "Kaikki".

29.5.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp

Lausunnot ja kannanotot

3.5.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto mallista sote-keskusten palvelukuvaukseen: Tulevista sote-keskuksista puuttuu mielenterveysosaaminen

Lausunnot ja kannanotot

20.3.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos varhaiskasvatusasetukseksi, OKM004:00/2018

Lausunnot ja kannanotot

16.3.2018

Psykologiliiton kannanotto: Psykologian ammatillisen näkymän (PSL) erityissuojattavuus potilastietojärjestelmissä

Lausunnot ja kannanotot

8.3.2018

Psykologiliiton lausunto: Lukiolain uudistaminen OKM046:00/2017

Lausunnot ja kannanotot

8.2.2018

Suomen Psykologiliiton kannanotto psykologisten testien vastaus- ja yhteenvetolomakkeiden skannauksesta sekä tallennuksesta sähköiseen arkistoon

Lausunnot ja kannanotot

5.12.2017

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamisesta

Lausunnot ja kannanotot

19.9.2017

Suomen Psykologiliitto vaatii: Psykologipalvelut saatava Sote-keskuksiin ja kuntoutuspsykoterapian tulevaisuus turvattava

Lausunnot ja kannanotot

13.9.2017

Koulupsykologien lääkkeet valtionhallinnon tarkastusviraston havaitsemiin pulmiin kouluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa

Lausunnot ja kannanotot

Takaisin normaaliin listaukseen